Een app om spelenderwijs Nederlands te leren: “Taalkennis mag geen barrière zijn”

Een app om spelenderwijs Nederlands te leren: “Taalkennis mag geen barrière zijn”

Zorg-Saam ZKJ pioniert met een slimme app van de tech start-up Linguineo om medewerkers spelenderwijs Nederlands te leren.

Goed kunnen communiceren met bewoners, collega’s en leidinggevenden? Dat is cruciaal. Niet alleen opdat alles op rolletjes zou lopen, maar ook opdat iedereen zich ‘thuis’ voelt in zijn werk. Maar hoe doe je dat met medewerkers die het Nederlandstalig jobjargon niet voldoende machtig zijn?

“Binnen ons personeelsbestand zien we meer en meer diversiteit, naar leeftijd, gender, origine…”, vertelt Anne Coetsier, HR-manager bij Zorg-Saam. Sommige medewerkers komen uit Oost-Europese of Noord-Afrikaanse landen, andere uit Azië, Indië of Syrië. “Het is een realiteit die we positief vinden en verwelkomen. Maar we beseffen ook dat communicatie heel belangrijk is, zowel richting bewoners als naar collega’s en leidinggevenden. Taalkennis mag geen barrière zijn.” En dus ging Zorg-Saam op zoek naar een tool om anderstaligen werkgerelateerd Nederlands te leren.

"Taalkennis mag geen barrière zijn” - Anne Coetsier, HR-manager bij Zorg-Saam

Een ideale match

Via het In4care-netwerk, dat start-ups en zorginstellingen met elkaar verbindt, kwam Zorg-Saam in contact met Linguineo, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in chatbots en spraaktechnologie. Het was een ideale match. Hun app Linguineo Pro is namelijk gemaakt voor medewerkers in knelpuntberoepen die het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn. “Wat ons vooral aantrekkelijk leek, was dat speelse en laagdrempelige. Medewerkers kunnen ook kiezen wanneer ze met de app willen werken.”

De volgende stap waren de co-creatiesessies, om de inhoud af te stemmen, en de uitrol van een pilootproject. “Het is uiteraard de bedoeling dat de oefeningen realistisch zijn, zodat medewerkers wat ze leren meteen kunnen toepassen op het werk: een kamer binnenkomen en een bewoner begroeten, jezelf voorstellen, de ochtendroutine overlopen, werkkledij bespreken, een afspraak maken, medische termen leren… Gaandeweg komen er situaties en woordenschat bij, en worden de spraak-, luister-, lees- en schrijfoefeningen moeilijker.”

Covid-proof kick-off

De kick-off vond, Covid-proof gezien de coronatijden, plaats in 2 van de 13 woonzorgcentra van de groep Zorg-Saam. Er ging zo’n 25 medewerkers mee aan de slag, uit de keuken en de zorg. Per beroepsgroep zijn er circa 300 oefeningen. Dat is 40 tot 50 uur aan lesmateriaal. “De idee is om dagelijks of toch om de dag vijf à vijftien minuutjes te oefenen. Cursisten kunnen de app gewoon op hun gsm installeren. Dit maakt het dus erg laagdrempelig. De app motiveert mensen ook: elke keer als er een bepaald niveau wordt behaald, ontvangt de cursist een bericht.”

Direct leidinggevenden krijgen wekelijks een overzicht in de bus. “Zo’n dashboard is uiteraard zeer interessant. Niet alleen om een overzicht te hebben van wie wat heeft gedaan en hoe medewerkers vorderen, maar ook om mederwekers schouderklopjes te geven en aan te moedigen om er vooral mee door te gaan.” Wel geeft Anne Coetsier aan dat het belangrijk is om duidelijke taalafspraken te maken. “We hebben het project aan iedereen uitgelegd en mensen gevraagd om consequent Nederlands te spreken zodat het oefenen niet verwatert.”

Stap voor stap

De resultaten zijn positief. “Wat echt goed is gegaan, is dat participanten meer spreekdurf hebben. Ze zijn duidelijk minder bang om Nederlands te praten en doen ook blijvend inspanningen om Nederlands te verwerven. Daarnaast heerst er een positievere teamsfeer. Meer taalkennis heeft duidelijk een effect op de interactie en de integratie.”

Momenteel krijgen een aantal mensen los van de app bijkomend een halfuur per week online les. Zorg-Saam wil nagaan of deze vorm van ‘blended learning’ het effect versterkt en of ze taalbegeleiding en taalcoaching ook in andere voorzieningen zullen uitrollen. De overall conclusie? “De centrale waarde van het medewerkersbeleid van Zorg-Saam is verbinding en daar heeft dit project zeker toe bijgedragen”, besluit Anne Coetsier.

Op zoek naar nog meer taaltips? Schrijf je dan in voor onze Hands-on Inclusion taalbootcamp.

Lees ook

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.

Online leren: zoektocht naar geschikte vorm en platform

Online leren: zoektocht naar geschikte vorm en platform

Caroline Schelstraete is directeur bij de vzw Kompas en volgde de Verso-webinar ‘Wat online leren jouw sociale onderneming bijbrengt’, een eerste stap in de r…

Echt het verschil maken met inclusief ondernemen

Echt het verschil maken met inclusief ondernemen

“Ja, we maakten een vreugdedansje toen we een ‘go’ kregen”, zeggen Kirsten D’Hooghe en Katleen Schueremans."

‘Zorgen voor’ kan ook zonder diploma

‘Zorgen voor’ kan ook zonder diploma

“Te veel werk en te weinig volk”, het is een vaak gehoorde klaagzang in de sociale sector. Medewerkers komen constant handen tekort en organisaties hebben het…