De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen komt met kleine teams dicht bij de mensen

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen heeft na een strategische denkoefening het begrip 'customer intimacy' centraal gesteld in zijn beleidsvisie. Daartoe is het met kleine zelfsturende zorgteams gaan werken, die sneller beslissen, adequater reageren en oplossingen op maat bieden. Minder hiërarchische lagen zorgen er voor meer wendbaarheid en een sneller antwoord op lokale behoeften.

In 2012 startte Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen een oefening naar de uitdagingen en verbeterpunten voor de toekomst, rekening houdend met o.a. de stijgende zorgvraag versus hoge rekruteringsnoden en nieuwe verwachtingen van patiënten en de overheid. De strategische keuze ging finaal naar ‘customer intimacy’ met een nieuwe visie: ‘de referentie zijn in thuisverpleging binnen maatschappelijk verantwoorde totaalzorg’. Om deze visie te realiseren werd gekozen voor een integrale aanpak van structuur, mens, systemen en cultuur. De voormalige 30 plaatselijke afdelingen van zo’n 60 personen met telkens hiërarchische leidinggevenden zijn vervangen door ca. 125 kleine zelfsturende teams.

Een dergelijke verandering is een werk van jaren en heeft impact op de hele organisatie, ook op directieniveau werden bevoegdheden anders ingedeeld. Bij aanvang werd de volledige zorgorganisatie herontworpen, met daaraan gekoppeld  ontwikkel- en selectietrajecten, onder andere voor  teamcoaches, die de teams helpen groeien naar meer zelfsturing. In een tweede fase volgde de hertekening van de  ondersteunende diensten en het selectie- en ontwikkelproces.

De omschakeling naar een zelfsturende organisatie bracht heel wat HR-uitdagingen met zich mee, onder meer:

  • De evolutie van individueel denken naar teamdenken en -handelen;
  • Meer verantwoordelijkheid opnemen en het heft in eigen handen nemen;
  • Geloof in competenties van anderen en geduld tijdens het leerproces;
  • Zeer resultaatgericht gaan werken en meten;
  • Teams nemen zelf initiatief voor opleiding op basis van teamcompetenties;
  • Werkdruk zelf evenwichtiger verdelen;
  • Bepalen van aanspreekpunten (rolhouders) voor ‘regeltaken’ (bv. communicatie, rekrutering, peter-/meterschap,…)

> Lees het hele verhaal van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Dit project werd laureaat op de Talent Mobility Award, een initiatief van Ascento.  
> Lees nog meer over het Wit-Gele Kruis in het artikel 'zelfsturende zorgteams: de hype ontleed'
> Bekijk de Panorama-reportage 'Zo werkt het niet!'
> Boekentip: "De naakte waarheid over zelfsturing" schetst hoe het veranderingsproces binnen Wit-Gele-Kruis Oost-Vlaanderen stap voor stap verliep. Interessant boek voor wie concreet met zelfsturing aan de slag wil gaan.

Lees ook

‘Zorgen voor’ kan ook zonder diploma

‘Zorgen voor’ kan ook zonder diploma

“Te veel werk en te weinig volk”, het is een vaak gehoorde klaagzang in de sociale sector. Medewerkers komen constant handen tekort en organisaties hebben het…

HRscan liet vele bonte ideeën samensmelten tot één duidelijke toekomstvisie

HRscan liet vele bonte ideeën samensmelten tot één duidelijke toekomstvisie

Marc Bormans is een van drijvende krachten achter vzw 'tRede, een samenwerkingsverband van 12 voorzieningen voor de opvang en begeleiding van personen met een handicap in…

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …