Versterken en vernieuwen in de thuiszorg

Project 2020! rond innovatieve arbeidsorganisatie levert Familiehulp ESF-ambassadeurschap op.

thuiszorg_familiehulp_1.jpg

Meer regionale aanwezigheid met nieuw samengestelde zorgteams, verantwoordelijkheden dieper in de organisatie leggen en een nieuwe visie op leiderschap: met deze kernelementen bouwt Familiehulp aan de toekomst in een sterk veranderend zorglandschap. De thuiszorgorganisatie zag haar innovatieve arbeidsorganisatie beloond worden met het ESF-ambassadeurschap.

Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) als antwoord op vele uitdagingen

“Het was voor iedereen wat aanpassen, zeker tijdens de eerste maanden. Maar onze nieuwe regiowerking heeft zeker een meerwaarde.” Alice Maes staart even in de zaal, waar de vergadering van zorgteam Berchem net is afgelopen. Als zorgpartner begeleidt ze de tweewekelijkse meeting van haar gemengde zorgteam van verzorgenden en huishoudhulpen. “Tot vorig jaar hadden verzorgenden en huishoudhulpen hun eigen wijkteam, waarin zij apart vergaderden. Project 2020! bracht hen samen in gemengde zorgteams, waarin zij vaak dezelfde cliënten ondersteunen. Zo kunnen we onze dienstverlening gerichter afstemmen op de vragen en behoeften van deze mensen. Verzorgenden en huishoudhulpen overleggen samen en leren elkaars werk ook beter kennen en appreciëren. De achterdocht uit de beginfase is volledig verdwenen. De nieuwe zorgteams vormen een echte groep.”

Het was geen verandering, louter om de verandering bij Familiehulp. “We hebben lang nagedacht hoe we onze organisatie sterker konden maken”, vertelt Bart Roegiers, projectleider van 2020!. “Door het snel evoluerende zorglandschap kwamen de laatste jaren steeds meer uitdagingen op ons af: de vermaatschappelijking van de zorg, de vermarkting en commercialisering van de zorg, het persoonsvolgend model, technologische ontwikkelingen en de war for talent. We hadden antwoorden en nieuwe strategische doelstellingen nodig.”

Maar uiteraard moet je doelstellingen ook kunnen realiseren. “We zochten naar een geschikte methode en vonden het antwoord in de principes van IAO of innovatieve arbeidsorganisatie. Een andere manier van denken en doen, met nieuwe structuren en systemen. We wilden evolueren van een procesgerichte naar een resultaatsgerichte organisatie.”

De kernelementen van de innovatieve arbeidsorganisatie

Het mondde uit in ‘Project 2020! – versterken en vernieuwen’. “De focus ligt op een versterkte regiowerking, met nieuw samengestelde zorgteams die vanuit een sterke lokale verankering snel kunnen inspelen op de vele, nieuwe behoeften van onze cliënten”, vertelt Bart Roegiers. “We leggen tegelijk de verantwoordelijkheden dieper in de organisatie, waardoor onze medewerkers meer autonomie krijgen. Meer bevoegdheden leiden tot meer engagement en betrokkenheid, zodat het een win-win situatie is voor alle partijen.”

Het proces wordt positief geëvalueerd, al is het nog lopende. “Met 2020 verwijzen we naar de datum waarop we de nieuwe werking willen finaliseren”, zegt Bart Roegiers. “Het kost tijd om ingrijpende veranderingen binnen een organisatie te implementeren. We geven alle betrokken partijen ruimte om de innovatieve arbeidsorganisatie te evalueren. Dat geldt zowel voor onze medewerkers, onze cliënten en externe partners. De eerste jaren waren niet altijd even gemakkelijk, maar ondertussen voelen we de voordelen in de dagelijkse praktijk. We zitten dus perfect op schema.”

Een nieuwe visie op leiderschap

Een innovatieve arbeidsorganisatie vraagt een andere stijl van leidinggeven. Familiehulp ontwikkelde in het zog van Project 2020! daarom een nieuwe visie op leiderschap. “We zijn vertrokken van een brede visie”, vertelt Ann Demeulemeester, algemeen directeur van Familiehulp. “Daarin ontwikkelt elke medewerker leiderschap door verantwoordelijkheid op te nemen, initiatief te ontplooien, zich permanent te ontwikkelen en zich heel betrokken te voelen bij de organisatie. Deze nieuwe visie hebben we vervolgens vertaald in twintig concrete gedragingen, zoals bijvoorbeeld vertrouwen en verantwoordelijkheid.”

“Het nieuwe leiderschap ligt bij onze teams, en dit op alle niveaus van de organisatie”, gaat Ann Demeulemeester verder. “Elk team binnen Familiehulp is zelforganiserend, resultaatgericht en stelt onze cliënten centraal. Een team is sterker dan de individuele medewerkers die er deel van uitmaken. We verwachten dat iedereen bij Familiehulp leiding neemt wanneer dit nodig is. Met altijd hetzelfde doel: het succes van het team en het welzijn van onze cliënten. Er blijft uiteraard formeel leiderschap aanwezig, maar dit focust zich vooral op coaching en innovatie.”

Familiehulp als trotse ESF-ambassadeur

Het Project 2020!, gedragen door de innovatieve arbeidsorganisatie met vele inspanningen en veranderingen, is ook buiten Familiehulp niet onopgemerkt gebleven. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) bekroonde onze organisatie als ESF-ambassadeur 2018 Werkbaar Werk voor het ‘Project 2020! – versterken en vernieuwen’. We zijn erg fier op al onze medewerkers die dit project belichamen en wensen hen van harte te bedanken voor hun harde werk. Familiehulp zal samen met hen deze ambassadeurstitel met fierheid dragen.


Tekst: ZorgAnders, februari 2019

Lees ook

“Iedereen weet waarvoor wij staan”

“Iedereen weet waarvoor wij staan”

Medewerkers aan boord halen en houden, het is niet meteen een zorg in woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek. Dezer dagen klinkt dat als een sprookje. Wat is het geh…

Denken in rollen én een nieuwe overlegstructuur bij DVC De Triangel

Denken in rollen én een nieuwe overlegstructuur bij DVC De Triangel

In Lovendegem zijn we te gast bij dienstverleningscentrum De Triangel, dat ondersteuning biedt aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking. Als zorg- …

HRscan liet vele bonte ideeën samensmelten tot één duidelijke toekomstvisie

HRscan liet vele bonte ideeën samensmelten tot één duidelijke toekomstvisie

Marc Bormans is een van drijvende krachten achter vzw tRede, een samenwerkingsverband van 12 voorzieningen voor de opvang en begeleiding van personen met een handicap in …

Betere zorg door werkbaar werk

Betere zorg door werkbaar werk

Over innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra.