De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Efficiënt vergaderen

Efficiënt vergaderen

Gestructureerde vergaderingen met een strakke agenda zijn het meest productief, vooral omdat mensen hun aandacht niet heel lang bij één onderwerp kunnen houden. Mensen voelen zich niet betrokken bij een chaotische vergadering en daarom zal die zelden tot het gewenste resultaat leiden.

Evalueer je vergaderingen op basis van de vragen van deze tool.

COMMENTAAR VAN EEN EXPERT

Tine Debaillie (Lumineus Consulting) beoordeelt deze tool:


Sterktes: heldere checklist met essentiële kenmerken van een goede vergadering. Je krijgt een overzicht van minimale kenmerken van een mogelijks efficiënte vergadering.

Pijnpunten: in mijn ervaring is een geschikte voorzitter, gespreksleider, … de cruciale factor van een goed verlopende vergadering. En daar verwijst de checklist niet naar. Deze persoon beschikt over een structurele aanpak, investeert tijd in de voorbereiding van de vergadering, heeft natuurlijk leiderschap waardoor zij/hij het mandaat krijgt tussenkomsten of discussies stop te zetten en de groep terug naar de agenda te brengen.

Algemene beoordeling: ik ga ervan uit dat de meeste teams deze aspecten kennen en probeer een andere invalshoek mee te geven. Alles is ook afhankelijk van het doel en het type van overleg. Voor bestuurvergaderingen vind ik deze kenmerken heel belangrijk. De voorzitter speelt bovendien een cruciale rol. Hij/zij moet dus op deze talenten gescreend worden. Voor teams die operationele zaken willen bespreken gebruik ik de 3-stepmeeting:

3 step-meeting.png

Lees ook

De effectiviteit van een team

De effectiviteit van een team

Met de effectiviteit van een team verwijzen we naar de capaciteit die een team moet hebben om de doelen of doelstellingen te bereiken. Wat maakt een team effectief? …

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

In een goed draaiend team werken? Dat wil iedereen wel. Maar wat is de rol van de leidinggevende daarin? Hoe goed lukt het om collega’s in hun veerkracht te houden?…

Teamcharter

Teamcharter

Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team.