De essentie van de wetgeving psychosociale risico's

De essentie van de wetgeving psychosociale risico's

De werkgever is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Het startpunt van welzijn op het werk is een analyse van psychosociale risico’s.

Je dient de risico’s te gaan beheersen (identificeren, evalueren en voorkomen) en aangepaste preventiemaatregelen te nemen op maat van je organisatie (op niveau van de organisatie, functies of individuen).

Onder psychosociale risico’s verstaan we:

“De kans dat één of meer werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan elementen van de Arbeidsorganisatie, de Arbeidsinhoud, de Arbeidsvoorwaarden, de Arbeidsomstandigheden en de Arbeidsrelaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.” (ofwel de 5 A’s)

Wat moet je doen als organisatie?

De wetgever stelt specifieke eisen die voor iedere organisatie hetzelfde zijn maar afhankelijk van de grootte van je organisatie zijn er wel specifieke regels of afspraken. Raadpleeg steeds je externe dienst voor preventie op het werk.

1.  Preventieadviseur psychosociale aspecten aanstellen

Stel een preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) aan en eventueel een vertrouwenspersoon. Of je een vertrouwenspersoon moet hebben is bv. mee afhankelijk van de grootte van je organisatie. Voor taken van de PAPA en vertrouwenspersoon verwijzen we je door naar je externe dienst voor preventie.

2.  Stel een risicoanalyse op en formuleer preventiemaatregelen

De risicoanalyse kan je – mits een aantal zaken in acht te nemen – zelf uitvoeren. BESWIC (Belgisch kenniscentrum voor welzijn op het werk) helpt je op weg, dankzij de vele informatie op hun website. Sinds 2016 zit deze analyse verplicht vervat in de kostprijs van de externe diensten voor preventie op het werk en is de preventiedienst verplicht je hierbij te assisteren (deze analyse zal dan in de prijs zijn inbegrepen).

Deze risicoanalyse psychosociale risico’s is een verplichte jaarlijkse screening die werkgever en werknemer samen maken. Ze moet opgenomen worden in het jaarlijks actieplan van de organisatie en het 5-jaarlijks globaal preventieplan.

De screening gebeurt proactief door de werkgever maar kan ook gebeuren op verzoek van een werknemer voor zijn of haar situatie, door de hiërarchisch leidinggevende of het Comité voor preventie en bescherming op het werk als dat aanwezig is.

Op basis van de risicoanalyse stel je preventiemaatregelen op. Na de analyse moet je ook preventiemaatregelen voorstellen. Hiervoor zijn geen kant-en-klare recepten: de maatregelen zullen verschillen van organisatie tot organisatie. De kans bestaat dat je al een aantal maatregelen hebt genomen. Uiteraard kunnen die een basis vormen voor je preventieve maatregelen.

Je kan daarvoor ook te rade binnen de verschillende HR-thema’s op de HRwijs-website (bv. functioneringsgesprekkencompetentie- en talentbeleid,…)

3.  Arbeidsreglement aanpassen

Voor 1 maart 2015 moest je je arbeidsreglement aanpassen. Wat moet je toevoegen?

  1. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten.
  2. Daarnaast voeg je ook de nieuwe wettelijke procedure toe hoe werknemers klachten kunnen formuleren.
  3. Facultatief kan je ook de opgesomde preventiemaatregelen integreren in het arbeidsreglement.

De Federale Overheidsdienst Werk zette een model van aangepast arbeidsreglement online.

(Bron: Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Lees ook

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je op www.waardevolwerk.be. Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organi…

Arbeidsongeschikt of veilig aan het werk?

Arbeidsongeschikt of veilig aan het werk?

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt kunnen we maar beter 'alle hens aan dek' houden. 'Die hens' kunnen ook zwangere vrouwen zijn. Lode Godderis, directeur bij IDEWE,…

Is je welzijnsbeleid helemaal in orde?

Is je welzijnsbeleid helemaal in orde?

BeSWIC, het Belgische kenniscentrum over welzijn op het werk stelde een volledig overzicht op van wat er wettelijk gezien in orde moet zijn. Een heel belangrijk aand…

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Werkintensiteit, inclusief hoge werkdruk en tijdsdruk, is een belangrijke categorie van stressoren op het werk. Maar er komt nog veel meer bij kijken... Doctoraatsst…