Als een medewerker ontslag neemt

Als een medewerker ontslag neemt

Een medewerker kan zelf ontslag nemen om een waaier aan redenen. 

Hij/zij doet dit op een rechtsgeldige manier via een document dat hij/zij je laat aftekenen voor ontvangst of via een aangetekende brief.

Bij ontslag op initiatief van de medewerker, gelden er afspraken over de nog te presteren opzegperiode, die verschillend is naargelang de duur van de tewerkstelling. Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften bij ontslag, kan je terecht bij je sociaal secretariaat of bij je sectorfonds.

Ga zeker in gesprek met de medewerker over wat de redenen tot ontslag zijn. Dat kan in een exitgesprek. Hier kan je als organisatie veel uit leren, zeker als je de inhoud van verschillende exitgesprekken met elkaar vergelijkt. Ook al licht de medewerker vaak zelf zijn/haar collega’s in over het vertrek, toch is het goed om er ook in teamverband bij stil te staan.

Als leidinggevende neem je hiertoe het initiatief. Enerzijds om het afscheid te bevestigen en later om het te ‘vieren’ met een bedanking, anderzijds omdat collega’s mogelijk vragen hebben over de vervanging van de medewerker, eventuele herverdeling van taken, etc.

Lees ook

Boemerang rekruteren

Boemerang rekruteren

1 op 2 van jouw ex-werknemers staat er voor open om terug te keren naar je organisatie, aldus de cijfers uit een bevraging door Acerta bij meer dan 1000 werknemers. Afsch…

Een onvrijwillig ontslag melden aan het team

Een onvrijwillig ontslag melden aan het team

Iemand ontslaan is niet eenvoudig. Menselijk en juridisch heeft het heel wat voeten in de aarde. En als het slechtnieuwsgesprek met de medewerker achter de rug is ga je o…

Ontslaggesprek

Ontslaggesprek

Het ontslaggesprek is het slechtnieuwsgesprek bij uitstek. Het is nooit prettig om aan een medewerker te melden dat de samenwerking eindigt, wat ook de reden daarvoo…

Ontslag om dringende reden

Ontslag om dringende reden

Na een ernstig voorval kan er overgegaan worden tot ontslag om dringende reden. De aanleiding daarvoor is een ernstige fout of tekortkoming die de samenwerking metee…