Zelf opleiding geven

Zelf opleiding geven

Een medewerker van je eigen organisatie kan ook in een formele setting kennis of vaardigheden aan collega’s doorgeven.

Dit is vooral interessant in enkele specifieke situaties

 • Voor zeer functie- of organisatiespecifieke opleidingen, zoals bijvoorbeeld
  • een basismodule palliatieve zorg gegeven door de referentieverpleegkundige palliatieve zorg
  • het inwerken van een nieuwkomer in de functie (peter/meterschap)
 • Wanneer je in je organisatie mensen hebt met een zeer specifieke know how
 • Wanneer je je medewerkers wil erkennen in hun deskundigheid en hen de kans wil geven hun competenties (verder) te ontwikkelen;
 • Als veiligheid of geheimhouding een belangrijke rol speelt.

Bij een interne opleiding is de keuze van wie dit zal opnemen uiteraard belangrijk. Ook de logistieke en inhoudelijke ondersteuning die je de medewerker geeft, dragen bij tot een geslaagde leerervaring.

220 opleidingsverantwoordelijken (uit vooral grote bedrijven) gaven aan dat 45% van hun opleidingen uit interne opleiding bestond. Meer dan de helft van de ondervraagden verwachtten hier nog een verdere stijging. 22% van hen koos voor dit soort opleidingen omdat de gezochte opleiding niet of nauwelijks gevonden werd bij externe opleidingspartners. Bron: www.bedrijfsopleidingen.be - Tendens in bedrijfsopleidingen-februari 2010

Voordelen van zelf opleidingen geven

 • De lesgever kent de organisatie goed waardoor de inhoud perfect aansluit bij de organisatie
 • Interne lesgevers hebben een grotere flexibiliteit om in te spelen op recente gebeurtenissen en omgevingsfactoren
 • De medewerker die de opleiding geeft, wordt erkend voor zijn of haar deskundigheid en bekwaamheid als trainer/opleider. Dit heeft een positieve invloed op de jobtevredenheid en kan een stimulerend effect hebben op anderen.

Mogelijke nadelen

 • Interne trainers (vaak vakexperten) hebben niet altijd voldoende didactische achtergrond. Ze zijn niet altijd even goed in het overbrengen van materie en meestal niet vertrouwd met leerstijlen, werkvormen en groepsdynamische processen.
 • De expertise van de lesgever wordt niet noodzakelijk erkend door de collega’s. Dit kan voor spanningen zorgen.

Weetje: Vakkennis is slechts voor een beperkt deel verantwoordelijk voor de leerresultaten bij diegenen die een opleiding volgen. 75% van de resultaten worden bereikt door de manier van lesgeven

Lees ook

Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen.

Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen.

Wist je dat je door enkele kleine inspanningen invloed hebt op de inhoud van je opleiding en zo meer leerrendement haalt? Een goede voorbereiding is het halve werk! Je …

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.

Opleiding uitbesteden

Opleiding uitbesteden

Je hebt interne leerdoelen geïdentificeerd en je beslist een externe opleidingsverstrekker in te schakelen. Teken je in op een open aanbod of kies je voor&…