Zelf opleiding geven

Zelf opleiding geven

Een medewerker van je eigen organisatie kan ook in een formele setting kennis of vaardigheden aan collega’s doorgeven.

Dit is vooral interessant in enkele specifieke situaties

 • Voor zeer functie- of organisatiespecifieke opleidingen, zoals bijvoorbeeld
  • een basismodule palliatieve zorg gegeven door de referentieverpleegkundige palliatieve zorg
  • het inwerken van een nieuwkomer in de functie (peter/meterschap)
 • Wanneer je in je organisatie mensen hebt met een zeer specifieke know how
 • Wanneer je je medewerkers wil erkennen in hun deskundigheid en hen de kans wil geven hun competenties (verder) te ontwikkelen;
 • Als veiligheid of geheimhouding een belangrijke rol speelt.

Bij een interne opleiding is de keuze van wie dit zal opnemen uiteraard belangrijk. Ook de logistieke en inhoudelijke ondersteuning die je de medewerker geeft, dragen bij tot een geslaagde leerervaring.

220 opleidingsverantwoordelijken (uit vooral grote bedrijven) gaven aan dat 45% van hun opleidingen uit interne opleiding bestond. Meer dan de helft van de ondervraagden verwachtten hier nog een verdere stijging. 22% van hen koos voor dit soort opleidingen omdat de gezochte opleiding niet of nauwelijks gevonden werd bij externe opleidingspartners. Bron: www.bedrijfsopleidingen.be - Tendens in bedrijfsopleidingen-februari 2010

Voordelen van zelf opleidingen geven

 • De lesgever kent de organisatie goed waardoor de inhoud perfect aansluit bij de organisatie
 • Interne lesgevers hebben een grotere flexibiliteit om in te spelen op recente gebeurtenissen en omgevingsfactoren
 • De medewerker die de opleiding geeft, wordt erkend voor zijn of haar deskundigheid en bekwaamheid als trainer/opleider. Dit heeft een positieve invloed op de jobtevredenheid en kan een stimulerend effect hebben op anderen.

Mogelijke nadelen

 • Interne trainers (vaak vakexperten) hebben niet altijd voldoende didactische achtergrond. Ze zijn niet altijd even goed in het overbrengen van materie en meestal niet vertrouwd met leerstijlen, werkvormen en groepsdynamische processen.
 • De expertise van de lesgever wordt niet noodzakelijk erkend door de collega’s. Dit kan voor spanningen zorgen.

Weetje: Vakkennis is slechts voor een beperkt deel verantwoordelijk voor de leerresultaten bij diegenen die een opleiding volgen. 75% van de resultaten worden bereikt door de manier van lesgeven

Lees ook

In 5 stappen naar een leerbeleid voor jouw organisatie

In 5 stappen naar een leerbeleid voor jouw organisatie

Van het ontwikkelen van een visie, een analyse van de huidige situatie, over het formuleren van je leerdoelen en -behoeftes, het in praktijk brengen van je leerinspanning…

Help... een verplicht opleidingsplan!

Help... een verplicht opleidingsplan!

De arbeidsdeal verplicht werkgevers met minstens 20 werknemers om jaarlijks - voor 31 maart - een formeel opleidingsplan op te stellen. Ontdek hier de richtlijnen é…

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Doctoraatsstudente Claudia Rooman en professor Eva Derous deden onderzoek naar overkwalificatie van medewerkers en of job crafting daar een oplossing voor kan zijn. Job …

Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor z…