Ondersteuning door een coach tijdens tewerkstelling

Ondersteuning door een coach tijdens tewerkstelling

Ook tijdens een tewerkstelling kan iemand een arbeidsbeperking verwerven of kunnen er situaties ontstaan waarbij (extra) ondersteuning noodzakelijk is.

  • De job van de medewerker met een arbeidsbeperking verandert en hij/zij moet nieuwe competenties verwerven of er moeten aanpassingen in het werkschema, de organisatie of de werkplek gedaan worden.
  • Er is een wijziging in de situatie van de medewerker (bv. ziekte verergert).
  • Iemand keert terug na een ongeval en kan zijn/haar oude job niet meer opnemen.
  • De medewerker en/of collega’s hebben het moeilijk om de beperking te aanvaarden en ermee om te gaan.

In dat geval kan je een beroep doen op een coach van een gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst (GOB). Deze dienst voorziet ook in coaching voor werkenden. Ze gaan in dialoog met jou als werkgever en werken een traject op maat uit.

Neem contact op met een GOB in je regio.

Lees ook

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Arbeidsmarkt-expert en docent-onderzoeker in HRM aan de Odisee Hogeschool Bart Moens geeft samen met Verso en andere partners mee vorm aan een project rond inclusie op de…

GIBO - gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

GIBO - gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

GIBO staat voor een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding en biedt je de kans om gedurende maximaal 52 weken een medewerker met een arbeidshandicap op te leiden o…

5 wins voor jou met de IBO-formule van VDAB

5 wins voor jou met de IBO-formule van VDAB

Heb je een goeie kandidaat maar staat zijn of haar kennis nog niet helemaal op punt? Dan is een individuele beroepsopleiding misschien wel iets voor jou!

Aanpassing van een arbeidspost

Aanpassing van een arbeidspost

Soms is het nodig om de arbeidspost van een medewerker met een arbeidshandicap aan te passen. In dat geval betaalt VDAB je de kosten terug van zowel d…