Lerende netwerken

Lerende netwerken

In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen mensen vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust kennis en ervaringen uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen.

Een lerend netwerk kan zowel binnen je eigen organisatie als over organisaties heen vorm krijgen.

  • In een lerend netwerk binnen de organisatie leren collega's van elkaar. Vaak gaat het om collega's die in het dagelijks werk niet veel contact hebben met elkaar, maar die toch een gelijkaardige functie uitoefenen. Direct leidinggevenden hebben bijvoorbeeld erg gelijkaardige functies, maar hebben in de directe omgeving weinig kans om ideeën op te doen omtrent hun functioneren. 
  • Het kan ook nuttig zijn om medewerkers te laten deelnemen aan lerende netwerken buiten de organisatie. Ervaringen van andere organisaties kunnen immers erg nuttig zijn voor de eigen organisatie.

Aandachtspunten

In een lerend netwerk staat wederzijds leren centraal. Deelnemers moeten elkaar daarom goed leren kennen en ook vertrouwen hebben in elkaar.

Een goede begeleider is cruciaal, zeker bij de opstart van een lerend netwerk 

Voordelen van een lerend netwerk

Een lerend netwerk biedt mogelijkheden tot uitwisseling, kruisbestuiving en zelfreflectie.

Buitenstaanders hebben een ander perspectief op de situatie en kunnen vanuit hun eigen achtergrond en ervaringen bruikbare suggesties aanreiken.

Aangezien alle deelnemers in de praktijk staan, krijgt iedereen feedback en oplossingen die onmiddellijk toepasbaar zijn. Door de eigen praktijkcase te bespreken met anderen en door er afstand van te nemen, zijn mensen beter in staat om er kritisch over na te denken.

Nadelen

Een lerend netwerk kan erg tijdsintensief zijn en vraagt een groot engagement van de deelnemers.

Inspiratie?

Lees de ervaringen van Kinderopvang ’t Ballonneke in Melsele met een lerend netwerk voor onthaalouders.

Deelnemen aan een organisatieoverschrijdend leren netwerk?

Sectoren en werkgeversorganisaties zetten steeds vaker zelf lerende netwerken op waaraan je kan deelnemen als organisatie.

Wil je nog meer informatie over lerende netwerken? Dan vind je hier een diepgaander document!

Lees ook

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Door corona is thuiswerken in veel ondernemingen plots de norm. Terwijl de ene het als een noodzakelijk kwaad ziet, maakt de ander van de nood een deugd.

Hoe maak je van telewerk een blijver?

Hoe maak je van telewerk een blijver?

Heb je vragen rond telewerk? De Serv verzamelt alle informatie en do’s en don’ts, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op de website www.werkbaarwerk.…