Onthaalbrochure

Onthaalbrochure

In een onthaalbrochure heet je de nieuwe medewerkers welkom en geef je op een beknopte, aantrekkelijke manier informatie over je organisatie. De praktische informatie in een onthaalbrochure biedt een leesbare samenvatting van de belangrijkste zaken uit het arbeidsreglement en de afspraken die gelden in de organisatie.

Wat neem je best op in een onthaalbrochure?

 • Verwelkoming van de nieuwe medewerker

 • Voorstelling van de organisatie

  • Missie, visie en waarden

  • Korte geschiedenis

  • Activiteiten + bijvoorbeeld inbedding in groep

  • Wie is wie? Voorstelling van de sleutelfuncties, bijvoorbeeld d.m.v. een organogram en indien kan met foto’s en contactgegevens erbij. Dit werkt drempelverlagend. Denk ook aan personen die de medewerker mogelijks zal willen contacteren: de personeelsverantwoordelijke(n), de sociale dienst, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer, syndicale afgevaardigden, vertrouwensperso(o)nen…

  • Ligging en bereikbaarheid

  • Overlegorganen en communicatiemiddelen

 • Praktische informatie

Een vereenvoudigde, beknopte weergave van de meest praktische, belangrijke zaken in het arbeidsreglement. Voorbeelden: 

 • Tijdregistratiesysteem (prikklok)

 • Dagindeling (uurroosters)/ploegen etc

 • Afspraken over internetgebruik en telefoneren en mailen voor privédoeleinden

 • Plattegrond van de organisatie met duiding van de ruimtes

 • Loon en voorbeeld loonfiche

  • Wanneer is er uitbetaling

  • Loonbarema’s per functie

  • Anciënniteit en loon

  • Eindejaarspremie

  • Vergoeding voor woon-werkverkeer

  • Extralegale voordelen

 • Wat doen bij ziekte?

 • Wat moet er gebeuren bij een arbeidsongeval?

 • Vakantie en inhaalrust

  • Hoeveel vakantiedagen? Collectief verlof?...

  • Hoe aanvragen en bij wie

  • Betaalde feestdagen? En inhalen van feestdagen in het weekend?

  • Opnemen van thematische verloven

 • Veiligheidsvoorschriften + wat bij brand?

 • (On)gewenst gedrag op het werk: wat? Bij wie terecht?

 • Afspraken ivm telewerk, roken, gsm-gebruik, etc.

Visualiseer informatie zoveel mogelijk, houd het beknopt en voorzie regelmatig in een update. Een onthaalbrochure is net als je organisatie een dynamisch gegeven.

Lees ook

Onthaal is wettelijk verplicht

Onthaal is wettelijk verplicht

Een warm en goed georganiseerd onthaal zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers sneller ingewerkt en geïntegreerd zijn in je organisatie. Het voorkomt een vroegtijdig ver…

Een goed onthaalbeleid in 5 stappen

Een goed onthaalbeleid in 5 stappen

Een goed onthaalbeleid verloopt in verschillende stappen. Je faseert dit best, in minstens 5 stappen.

Checklist onthaaltraject en onthaalbrochure

Checklist onthaaltraject en onthaalbrochure

Checklist voor onthaal van nieuwe medewerkers (vóór de 1ste werkdag en op de 1ste werkdag) en overzicht van wat je in een onthaalbrochure kan opne…

Een onthaalbrochure opstellen

Een onthaalbrochure opstellen

Een helder overzicht van mogelijke thema's die je in een onthaalbrochure kan opnemen.