Het WICS-model van leiderschap

Het WICS-model van leiderschap

WICS is een (Engels) acroniem en staat voor Wijsheid, Intelligentie en Creativiteit geSynthetiseerd. Het is een recente poging van wetenschappers om de elementen die ertoe doen in succesvol leiderschap aanschouwelijk voor te stellen.

Deze evidence-based theorie ziet leiderschap als een kwestie van hoe iemand beslissingen neemt, formuleert en ernaar handelt. De drie basiscomponenten van leiderschap zijn wijsheid, intelligentie en creativiteit en de essentie van de theorie is dat alle drie de eigenschappen samen ingezet moeten worden om een effectieve leider te zijn.

De onderzoekers pleiten voor een flexibel en dynamisch begrip van leiderschap. Met andere woorden: je wordt niet als een leider geboren, deze eigenschappen zijn (in meerdere of mindere mate) te ontwikkelen en je hebt als individu altijd de keuze om ze al dan niet in te zetten. Elk van de drie componenten houdt vaardigheden en attitudes in.

Creativiteit

Creatief zijn verwijst naar een waaier van karakteristieken maar wordt voornamelijk gezien als een houding, een manier van omgaan met beslissingen, waar een individu al dan niet voor kan kiezen. Denk aan de vaardigheid om te herkaderen (iets op een andere manier te zien of te definiëren), de bereidheid om risico’s te nemen, de bereidheid om te gaan met ambiguïteit, de intrinsieke motivatie van leiders, een groeimindset en de capaciteit om oplossingen te zien en te verkopen. 

Centraal in creatief zijn staat het vermogen om verhalen te vertellen die de emoties van mensen raken. Succesvolle leiders...

  1. hebben een verhaal dat aansluit bij de noden van hun volgers;
  2. kunnen dit verhaal op een beklijvende manier vertellen;
  3. brengen het verhaal in de praktijk op een manier die suggereert dat het werkt;
  4. overtuigen volgers ervan, op het einde, dat het verhaal gerealiseerd heeft wat het moest realiseren.

In het gebruik maken van verhalen komen de drie eigenschappen aan bod.  

Succesvolle intelligentie

Succesvolle intelligentie wordt hier gedefinieerd als de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om te slagen in het leven, volgens de eigen maatstaven van succes binnen de eigen socioculturele omgeving. Men onderscheidt twee soorten van intelligentie die belangrijk zijn: academische en praktische intelligentie.

Academische intelligentie verwijst naar de vaardigheden die nodig zijn om informatie te analyseren, te herkennen, te evalueren en te beoordelen.

Dit kan ook gaan over informatie van mensen, dan noemen we dit emotionele intelligentie. Het gaat dus niet over kennis als dusdanig!

Praktische intelligentie verwijst naar de vaardigheden om alledaagse problemen op te lossen gebaseerd op eerdere ervaringen en effectief de eigen omgeving aan te passen, vorm te geven en te kiezen.

Goede leiders weten academische aan praktische intelligentie te koppelen en groeien in hun leiderschap naarmate ze meer ervaring opdoen. 

Wijsheid

Wijsheid is in grote mate de beslissing om andere skills in te zetten voor een doel dat groter is dan jezelf. Een individu is wijs wanneer hij/zij kennis, intelligentie en creativiteit succesvol inzet, gedragen door waarden, om...

  1. een gedeeld goed te formuleren en te realiseren; 
  2. de balans te maken tussen de persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie/het doel;
  3. op de korte én de lange termijn;
  4. om omgevingen te kiezen, aan te passen en vorm te geven.  

Wijze leiders zijn meestal charismatisch, maar charismatische leiders zijn niet noodzakelijk wijs. Ook wijsheid kan je ontwikkelen.

Meer lezen?

Lees de Engelstalige paper van Robert J. Sternberg van de Yale University.

Lees ook

Beginnen met leidinggeven? Mis deze 7 tips niet.

Beginnen met leidinggeven? Mis deze 7 tips niet.

Start je binnenkort met leidinggeven? Of neem je die functie al langer in?
Neem even tijd voor deze tips en inzichten. En bespaar jezelf een hoop ellende.

Het belang van ondersteunend leiderschap

Het belang van ondersteunend leiderschap

Volgens onderzoek van Securex in samenwerking met KULeuven heeft 5% van werknemers te maken met een toxische leider en 62% met een ongedefinieerde leider, die zowel onder…

Ontwikkel je leiderschapsstijl -en visie

Ontwikkel je leiderschapsstijl -en visie

De vraag naar wat het beste leiderschapsgedrag zou zijn, vertrekt vanuit het idee dat gedrag ontwikkelbaar is. En dat bepaalde gedragingen van leidinggevenden meer en bet…

Wat is systemisch leiderschap?

Wat is systemisch leiderschap?

Wat is systemisch leiderschap en hoe kun je er je voordeel mee doen? In deze blog schetsen we de methodiek en geven we enkele voorbeelden.