Elementen van een geslaagd visiedocument

Elementen van een geslaagd visiedocument

Welke elementen mogen niet ontbreken in een goed visiedocument? 

De bestaansreden of missie van de organisatie: Waarom bestaan we? Wie zijn we, wat doen we precies? Voor wie?  

Visie: Waarom is het nodig dat we bestaan? Waar streven we naar? Wat is ons hogere doel? Waartoe willen we als organisatie bijdragen? 

Kernwaarden: Waarvoor staan we? Welke waarden wijzen ons de weg? Wat vinden we goed en wat misschien slecht of verwerpelijk?

Kernkwaliteiten of kerncompetenties: Waar blinken we in uit? Wat is eigen aan de manier waarop wij onze diensten leveren (of producten maken)? Het is de vertaling van de waarden in gedrag.

Lees ook

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Leiderschap is de gedeelde verantwoordelijkheid van de directie, algemene vergadering en raad van bestuur van een vzw. Het komt er in de eerste plaats op aan om …

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op deoperationele d…

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op de strategische …

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Tijdens de eerste fase 'input verzamelen' worden veel feitelijke gegevens verzameld. Deze zijn de basis voor stap 2: het formuleren van de missie, de visie en de waarden.…