Gesprekken voeren

Dagelijkse gesprekken op de werkvloer zijn de hoeksteen van een succesvolle samenwerking en dienstverlening. Formele gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden leveren dan weer waardevolle inzichten en versterken de band tussen organisatie en medewerker. Ze zijn nuttig en nodig voor een goede teamwerking.

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen.

Lees meer
Toolbox Gezond Vergaderen

Toolbox Gezond Vergaderen

Gezond vergaderen. Dat is meer dan een stukje fruit aanbieden of even rechtstaan tijdens de pauze.

Lees meer
Reflectievragen feedback in team

Reflectievragen feedback in team

Met deze reflectievragen kun je jezelf en jouw team uitnodigen om na te denken over de mate waarin en de manier waarop feedback in jouw team aanwezig is. In grote teams k…

Lees meer
Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Bij de Nederlandse organisatie Het Eerste Huis doen ze aan zelfsturende functioneringsgesprekken, in team!…

Lees meer
Checklist telefonische ziekmelding

Checklist telefonische ziekmelding

Een korte en praktische tool die helpt bij een telefonische ziekmelding van je medewerker. Deze checklist omvat handige vragen die je kan stellen om efficiënt om te …

Lees meer
Gespreksleidraad werkstress

Gespreksleidraad werkstress

Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar.

Lees meer
Voorbeeld exitvragenlijst (beknopt)

Voorbeeld exitvragenlijst (beknopt)

Beknopte vragenlijst die als voorbereiding van een exitgesprek gebruikt kan worden.

Lees meer
Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloo…

Lees meer
Sjabloon en voorbeeld functioneringsgesprek

Sjabloon en voorbeeld functioneringsgesprek

Sjabloon functioneringsformulier en een ingevuld voorbeeld ervan. De medewerker geeft als eerste een score van zijn of haar werk, de leidinggevende geeft daarna een score…

Lees meer

Bijeenkomsten

  1. 2-daagse Training Coachen op Positieve Gezondheid-startdag

    Werken met Positieve Gezondheid leer je door te doen. Daarom worden tijdens de training krachtige werkvormen gebruikt en...

    15 mei
  2. Coachen door het stellen van de juiste vragen

    Tijdens deze opleiding ga je dieper in op de basishouding tijdens een coaching gesprek, op actief luisteren en samenvatten en op d...

    04 jun
Toon alle evenementen

Ik help je graag

Liesbeth Denis

Liesbeth Denis

HR-adviseur

Contacteer mij