Gids 'Taal op het Werk'

Gids 'Taal op het Werk'

Natuurlijk wil je als werkgever gewoon de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Wel, soms kan die juiste man of vrouw gewoon nog niet genoeg Nederlands. De gids 'Taal op het Werk' leidt je doorheen tips om hem of haar op weg te helpen en leidt je naar de juiste dienstverlening en financieringskanalen. 

Zeker op de werkvloer is het belang van een goede taalkennis niet te onderschatten. Om een gepaste job te vinden, om door te groeien, om levenslang te leren.

In deze gids vind je:

 • info over mogelijke acties. Deze acties situeren zich op drie niveaus:
  1. je organisatie stippelt een taalbeleid uit
  2. je medewerkers leren (beter) Nederlands 
  3. de collega’s helpen ook mee
 • potentiële financieringskanalen: voor jou als sociale onderneming en voor de werknemer
 • partners waarbij je terecht kan, mét concrete contactgegevens

HRwijs ontwikkelde de gids 'taal op het werk' binnen het project Ieder Talent Telt, gesteund door het Europees Sociaal Fonds.

Laat taal geen drempel zijn. Dat is gewoon zonde van het talent. Download deze gratis gids nu

Een papieren versie kan je hier aanvragen

Commentaar van een HR-expert

Houssein Boukhriss geeft antwoord op een aantal vragen over deze tool. 

Op welke vragen geeft de tool een antwoord?

 • Hoe omgaan met anderstalige collega’s die weinig kennis hebben van het Nederlands?
 • Hoe anderstalige collega’s het Nederlands bijbrengen op een gemakkelijke en begrijpbare manier?

Wat zijn de pluspunten van deze tool?

 • Is vooral zeer praktisch en direct bruikbaar
 • Het feit dat men divers samengestelde ploegen aanraadt om sneller Nederlands te leren
 • Dat men kleine tafels aanraadt in de refter opdat men ook naast collega’s met een andere taalachtergrond samen gaat zitten. Alhoewel je dit ook niet kan afdwingen. Mensen gaan graag samen eten met ‘vrienden’ of collega’s waarmee ze een gemeenschappelijk band hebben: zelfde taal, achtergrond, religie, geslacht, leeftijd, voedingsgewoontes, interesses,...

Heb je nog bijkomende tips?

 • Spreek altijd en overal gewoon Nederlands (geen dialect, gezegdes en spreekwoorden, geen Frans of Engels).
 • Maak de anderstalige collega’s die Nederlands leren zichtbaar voor de autochtone collega’s. Door hen eventueel een badge te laten dragen met ‘Spreek Nederlands aub’, of ‘ik leer Nederlands’,... Dit om de Vlaming af te helpen van zijn gewoonte om telkens over te schakelen naar het Frans of het Engels in gesprekken met anderstalige collega’s.
 • Betrek de leidinggevende/coördinator hierbij, om anderstaligen zoveel mogelijk aan te moedigen het Nederlands te spreken dat ze geleerd hebben (oefening baart kunst).
 • Heb ook aandacht voor de (negatieve) gevolgen voor de verstandhouding en samenwerking als mensen telkens onder elkaar in hun eigen taal bezig zijn (het Marokkaans, Roemeens, Swahili,... of Vlaams dialect). Dit zorgt dikwijls voor achterdocht en wantrouwen onder elkaar.

Voor welke organisaties is deze tool het meest geschikt?

 • Organisaties die met laaggeschoolden, nieuwkomers en arbeiders werken.
 • Voor alle medewerkers.

 

ESF logo.jpg

Lees ook

Ondersteuning van diversiteit in je team

Ondersteuning van diversiteit in je team

Er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden als je wil werken aan een personeelsbeleid dat rekening houdt met diversiteit.

Analyseraster diversiteitsvragen

Analyseraster diversiteitsvragen

Je werknemer wil een religieuze of culturele praktijk kunnen beoefenen op de werkvloer. Dat vergt wat aanpassingen. Hoe ga je met die vraag om? 

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Arbeidsmarkt-expert en docent-onderzoeker in HRM aan de Odisee Hogeschool Bart Moens geeft samen met Verso en andere partners mee vorm aan een project rond inclusie op de…

“Binnen Hands-on Inclusion zijn we voortdurend alert en bereid om onze aanpak in vraag te stellen”

“Binnen Hands-on Inclusion zijn we voortdurend alert en bereid om onze aanpak in vraag te stellen”

Licht uit, spot aan: we zetten graag onze ‘Hands-on Inclusion’-medewerker Anne Vandebergh in de kijker.