Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid
Bron: Vleva

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote ondernemingen, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), formeel aangenomen.

  • In het Europees parlement werd het akkoord op 10 november 2022 goedgekeurd in plenaire vergadering.
  • De Raad nam de tekst formeel aan op 28 november 2022.De tekst is nu klaar voor publicatie in de EU Official Journal.
  • De tekst treedt in werking op de 20ste dag na die bekendmaking en de verplichtingen zullen starten met van toepassing zijn tussen 2024 en 2028.

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

Ondernemingen en organisaties zullen moeten rapporteren hoe hun bedrijfsmodel hun duurzaamheid beïnvloedt en hoe externe duurzaamheidsfactoren zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of mensenrechtenkwesties hun activiteiten beïnvloeden. Grote ondernemingen zullen verantwoording moeten afleggen door de nieuwe verplichting om hun impact op mensen en de planeet bekend te maken. Hierdoor krijgen investeerders en andere belanghebbers duidelijke informatie om hen beter in staat te stellen om met kennis van zaken beslissingen te maken over duurzaamheidskwestie.

Na publicatie van de richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie volgt een omzettingstermijn van 18 maanden voor de lidstaten. Lees hier meer over het politiek akkoord van 21 juni 2022.

Verplichtingen van toepassing vanaf 2024-2028

De toepassing van de richtlijn zal in vier fasen verlopen:

Rapportage in 2025 over het boekjaar 2024, voor ondernemingen die reeds onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) vallen
Rapportage in 2026 over het boekjaar 2025 voor ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen
Rapportage in 2027 over het boekjaar 2026 voor beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen, met uitzondering van micro-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en bepaalde verzekeringsondernemingen
Rapportage in 2029 over het boekjaar 2028 voor ondernemingen uit derde landen

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de CSRD is als volgt:

  • Alle grote ondernemingen en alle grote groepen.
  • Kleine en middelgrote ondernemingen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt (type Euronext), behalve de micro-ondernemingen.
  • Niet-Europese ondernemingen economisch actief in de EU via een dochteronderneming of een bijkantoor met een omzetcijfer van meer dan 40 miljoen euro en die een totale omzet binnen de Europese Unie gerealiseerd hebben van meer dan 150 miljoen euro.

De CSRD amendeert de boekhoudrichtlijn (Richtlijn 2031/34/EU) en die richtlijn bepaalt wat ondernemingen zijn en welke categorieën van ondernemingen er zijn.

De boekhoudrichtlijn bevat bijlagen van onderworpen ondernemingen naar hun rechtsvorm en naar hun boekhoudverplichting. Voor België zijn de vennootschappen met de rechtsvorm van besloten vennootschap (BV), coöperatieve vennootschap (CV) en de naamloze vennootschap (NV) en de vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid (een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap) met aandeelhouders die een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderworpen aan openbaarmakingsverplichtingen.

De boekhoudrichtlijn bepaalt ook de categorieën van ondernemingen. Grote ondernemingen, en grote groepen berekend op geconsolideerde basis, zijn volgens de boekhoudrichtlijn de ondernemingen of groepen die op de balansdatum ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijden:

  • Balanstotaal: 20.000.000 euro.
  • Netto-omzet: 40.000.000 euro.
  • Gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250.

Tenzij de Belgische wetgever bij omzetting in nationaal recht anders beslist, is de richtlijn niet van toepassing op zelfstandigen, de verenigingen, de stichtingen, de overheidsinstellingen en de andere rechtspersonen. Zij is ook niet van toepassing op de kleine en middelgrote ondernemingen die niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt en alle micro-ondernemingen.

Het is mogelijk dat niet onderworpen kleine en middelgrote ondernemingen duurzaamheidsinformatie moeten aanleveren voor hun leveranciers of hun klanten die wel onderworpen zijn aan de richtlijn. Bijvoorbeeld wanneer zij deel uitmaken van de waardeketen van de onderworpen onderneming. Deze kleine en middelgrote ondernemingen mogen gebruik maken van een kortere duurzaamheidsverslaglegging, net als de genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen.

Lees ook

De Winning ziet haar duurzaamheidsverslaggeving beloond!

De Winning ziet haar duurzaamheidsverslaggeving beloond!

Sociale onderneming De Winning heeft de prijs voor meest impactvolle duurzaamheidsverslag van 2022 uit de brand gesleept.

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

In een krappe arbeidsmarkt en een maakindustrie die het lastig heeft, kunnen maatwerkbedrijven een veel grotere rol spelen dan nu, zeggen Johan Bongaerts van maatwerkbedr…

Verso lanceert nieuwe podcastreeks over duurzaamheid!

Verso lanceert nieuwe podcastreeks over duurzaamheid!

Samen met onze federaties brengen we jou een nieuwe reeks podcasts over duurzaamheid in de social profit.                   …

Vraag je gratis Bluebike aan!

Vraag je gratis Bluebike aan!

Combineer je graag openbaar vervoer met een ontspannen fietsrit?