Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa
Profile picture of Tobi

Tobi

23 januari 2024 om 17:25

De gezondheidscrisis, de klimaatverandering, de geopolitieke conflicten en de migratiecrisis hebben veel van de zwakke punten binnen onze samenlevingen blootgelegd en de problemen waarmee die samenlevingen kampen, nog verergerd. Het is dan ook meer dan nodig dat de Europese Unie maatregelen neemt die tot een transitie leiden. Een transitie naar een duurzame, zorgzame, robuuste en veerkrachtige samenleving.

Dat staat te lezen in het memorandum voor de komende Europese Parlementsverkiezingen dat Verso samen met haar zusterorganisaties Unisoc, BRUXEO en Unipso heeft voorbereid. Vanuit hun missie om het algemeen belang te dienen en door hun economisch model dat menselijke, sociale en ecologische toegevoegde waarde boven financiële winst stelt, zijn sociale ondernemingen de eerste bondgenoten van het Europese project dat moet streven naar een eerlijke, duurzame en inclusieve transitie.

In het memorandum vragen we de Europese beleidsmakers, en in de eerste plaats onze Belgische vertegenwoordigers in Europa, om de komende beleidsperiode een strategie uit te werken voor sociale investeringen en bredere ondersteuning voor de social-profitsector. Sociale investeringen zorgen namelijk op een duurzame wijze voor een inclusieve, veerkrachtige en concurrentiële economie. Een die gericht is op kennis, competenties en kwalificaties.

We benadrukken dat het versterken van de sociale bescherming niet eenzijdig als een kostenpost mag gezien worden, maar ook mogelijkheden biedt om groei en werkgelegenheid te stimuleren. Op die manier dragen sterke sociale ondernemingen bij aan een duurzame financiering van de sociale uitgaven en een positieve spiraal op het vlak van werkgelegenheid en emancipatie.

Lees het Europees memorandum van de Belgische social-profitwerkgevers hier.

Lees ook

Wat is de 'Europese Zorgstrategie'?

Wat is de 'Europese Zorgstrategie'?

Op 7 september presenteerde de Europese Commissie de ‘Europese Zorgstrategie’. Deze strategie moet zorgen voor hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg …

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Richting de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben ook de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv…

“Hoe beter we overeenkomen, hoe sterker we zijn”

“Hoe beter we overeenkomen, hoe sterker we zijn”

De laatste rechte lijn naar de Vlaamse verkiezingen van 9 juni is ook voor de SERV (de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) een spannende periode. In die mate dat het…