Europa wil meer aandacht voor mentale gezondheid

Europa wil meer aandacht voor mentale gezondheid
Bron: Vleva

Mentale gezondheid doet ertoe. In de Europese Gezondheidsunie moet geestelijke gezondheid op gelijke hoogte met lichamelijke gezondheid komen. De Europese Commissie introduceerde op 7 juni 2023 daarom haar ‘Nieuwe alomvattende aanpak van geestelijke gezondheid’.

De EU richt zich op drie beginselen:

  • Adequate en doeltreffende preventie
  • Toegang tot hoogwaardige en betaalbare geestelijke gezondheidszorg en behandeling
  • Re-integratie in de samenleving na herstel

Acties en inspanningen op alle beleidsterreinen

De risicofactoren van geestelijke gezondheidsproblemen zijn veelzijdig. De Commissie-mededeling erkent dit door geestelijke gezondheid op alle beleidsterreinen aan te pakken. Geestelijke gezondheid op het werk en hulpverlening aan kwetsbaren vormen bijvoorbeeld het onderwerp van de mededeling.

De nieuwe aanpak omvat daarom acties en maatregelen over verschillende beleidslijnen heen:

  • Preventie en vroegtijdige opsporing
  • Investeringen in opleiding en capaciteitsopbouw.
  • Waarborgen van goede geestelijke gezondheid op het werk.
  • Bescherming van kinderen en jongeren.
  • Hulpverlening aan kwetsbare groepen.
  • Leidende rol op internationaal niveau.

Volgende stappen

Deze Commissie-mededeling is een niet-wetgevend initiatief. De Raad en het Europees Parlement zijn vrij om hierop te reageren.

Niet-wetgevende initiatieven hebben geen juridisch bindende kracht. Toch kunnen ze aanzienlijke invloed uitoefenen op het beleid en de praktijken in de EU-lidstaten. Ze vormen een instrument om uitdagingen aan te pakken, beleidsdoelstellingen te bevorderen, bewustwording te vergroten en samenwerking te stimuleren.

Lees meer in het persberichtvan de Commissie. De volledige tekst van de Commissie-mededeling ontdek je hier.

Lees ook

Regionale uitdagingen aanpakken via een leerecosysteem

Europa WSE wil de leercultuur in Vlaanderen bevorderen en stimuleert de overgang naar een lerende samenleving. Leerecosystemen fungeren als hefboom door jong en oud echte…

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

De gezondheidscrisis, de klimaatverandering, de geopolitieke conflicten en de migratiecrisis hebben veel van de zwakke punten binnen onze samenlevingen blootgelegd en de …

Nieuwe projectoproep EU4Health

Nieuwe projectoproep EU4Health

Het European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) publiceerde 12 projectoproepen onder het werkprogramma 2023 EU4Health voor een totaalbudget van bijna 20 miljoen …

EU wil meer sociaal ondernemerschap zien

EU wil meer sociaal ondernemerschap zien

Op 13 juni 2023 stelde de Europese Commissie een strategie voor om sociale ondernemingen te ondersteunen met de bedoeling gunstige voorwaarden te creëren voor het su…