Pronet, expertise voor samenwerkingsverbanden

Wil je je samenwerking en netwerkvorming op een doorgedreven en professionele manier uitbouwen? Dan raden we je aan om zeker eens te rade te gaan bij Pronet.

Pronet

Expertise over samenwerken

Binnen Pronet bundelen onderzoekers aan de Arteveldehogeschool heel wat kennis en expertise over samenwerking.

Je kan bij Pronet terecht voor:

Het ArrowRoots-Model

Tien domeinen blijken cruciaal te zijn voor een succesvolle samenwerking tussen organisaties. Deze tien hebben ze gebundeld in een letterwoord. Zo ontstond het ARROW-ROOTS-Model.

Arrow Roots model

Het ArrowRoots-Model is meer dan een opsomming van domeinen. Het brengt op een geconcentreerde manier de complexiteit van samenwerken in beeld: welke ballen moet je allemaal tegelijk in de lucht houden? Waar moet je als begeleider of trekker aandacht aan besteden? Het ArrowRoots-Model geeft dus een visie en denkkader mee dat houvast biedt op de soms woelige zee van samenwerking.

De 10 domeinen in een notendop

 1. A: Ambitie en belangen hanteren: waar doen we het voor?

  Wat is onze gedeelde ambitie? De verschillende belangen en interesses van de partijen m.b.t. het thema bespreken en een gedeelde ambitie ontwikkelen.

 2. R: Realisaties, doelen en projecten afbakenen: wat willen we samen realiseren?

  De doelen, acties en projecten die de partners via samenwerking willen realiseren exploreren en een keuze maken waarin iedere partij zich kan terugvinden.

 3. R: Relaties en samenwerkingsklimaat opbouwen: hoe werken we samen

  Het samenwerkingsklimaat constructief en respectvol maken en open communicatie en feedback installeren.

 4. O: Organisatie & coördinatie op punt stellen: hoe organiseren we ons?

  Het coördinatiemechanisme, de besluitvorming en de werkafspraken bespreken en vastleggen, alsook afspraken maken over de (interne en externe) communicatielijnen.

 5. W: Weg uitstippelen: welke stappen zetten we? wanneer zijn we waar mee bezig?

  Een stappenplan en tijdslijn ontwerpen waarin duidelijk is hoe de uitbouw van het samenwerkingsproces verloopt. Dit geregeld evalueren en bijstellen.

 6. R: Rollen en competenties regisseren: wat is de bijdrage van elke partner in het proces?

  De rollen, bijdragen en taken van de verschillende partijen onderling bespreken en werken aan een actieve en flexibele invulling ervan. Rolfluïditeit stimuleren.

 7. O: Omgaan met verschillen: hoe kunnen we spanningsvelden constructief benutten?

  Onderlinge verschillen, spanningsvelden en ambiguïteit gebruiken als uitdaging om tot vernieuwing en meerwaarde te komen.

 8. O: Ontwikkeling en collectief leren stimuleren: hoe zorgen we voor een leercultuur?

  Alert zijn voor de leerwinsten en de groei en ontwikkeling die voortvloeien uit de samenwerking (zowel op het niveau van het netwerk, de organisaties en de individuen).

 9. T: Trio in balans: hoe doen we recht aan het samenspel tussen individu, organisatie en netwerk?

  Bewustzijn stimuleren over het voortdurende samenspel van belangen op 3 niveaus: individu, organisatie, netwerk. Wisseling, balans en spanningen tussen de 3 perspectieven bespreekbaar houden.

 10. S: Samenwerkingspartners: welke partners kiezen we en hoe houden we hen betrokken?

  Een weloverwogen keuze maken van de partners: het mandaat van ieder duidelijk krijgen en het gevoel van eigenaarschap bij iedere partij wakker houden. 

Het ArrowRoots-model kan ook een hulpmiddel zijn om te kijken waar je staat met jouw samenwerkingsverband: op welke domeinen scoren je goed en waar moeten jullie meer op inzetten? Pronet ontwikkelde hiervoor een quickscan

Ben je zelf actief in een samenwerkingsverband of denk je er een op te richten? Dan kan het zeker nuttig zijn om onze bootcamp 'De kracht van Samenwerken' te volgen.

Lees ook

Goede afspraken bij samenwerking

Goede afspraken bij samenwerking

Het wordt steeds belangrijker om krachten te bundelen en over afdelingen en zelfs organisatiegrenzen heen te werken.

Evalueer je samenwerkingsverbanden

Evalueer je samenwerkingsverbanden

Heb je een samenwerkingsverband met (een) andere organisatie(s), bijvoorbeeld op vlak van personeelsbeleid? Dan helpt deze vragenlijst om de samenwerking te evalueren.…

Intersectorale samenwerking moeilijk? Sint Vincentius en Groep Ubuntu x 8K doen het gewoon!

Intersectorale samenwerking moeilijk? Sint Vincentius en Groep Ubuntu x 8K doen het gewoon!

Al sinds 2010 werken woonzorgnetwerk Sint Vincentius en Groep Ubuntu x 8K, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, samen.

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.