Intersectorale samenwerking moeilijk? Sint Vincentius en Groep Ubuntu x 8K doen het gewoon!

Intersectorale samenwerking moeilijk? Sint Vincentius en Groep Ubuntu x 8K doen het gewoon!

Al sinds 2010 werken woonzorgnetwerk Sint Vincentius en Groep Ubuntu x 8K, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, samen.

Beide organisaties startten met de begeleiding van ouder wordende mensen met een beperking, en kregen drie jaar geleden de steun van Cera om dit te optimaliseren. De expertise voor de ondersteuning van ouderen en van mensen met een beperking wordt in de twee organisaties uitgewisseld met als doel de personen de best mogelijke levenskwaliteit te bieden. KU Leuven en Cera publiceerden een draaiboek van deze samenwerking zodat zij als voorbeeld kunnen dienen voor andere organisaties.

Het startte met de problematiek waarop beide organisaties stuitten. Groep Ubuntu x 8K kreeg te maken met ouder wordende bewoners met een verstandelijke beperking, wat vaak gepaard ging met beginnende dementie, valproblematiek, fysieke achteruitgang, … dingen die een specifieke kennis vereisen die in de sector voor de ondersteuning van mensen met een beperking niet aanwezig is.

Johan Warnez (Groep Ubuntu x 8K): “Oudere mensen willen zo lang mogelijk blijven wonen daar waar ze zich thuis voelen. Bij ons is dat niet anders. Onze leuze is dan ook: zo lang mogelijk thuis, zolang het kan. Maar dat willen we dan wel op een kwalitatieve manier doen.”

“Op hetzelfde moment wil Sint Vincentius meer doen dan enkel een medisch antwoord bieden binnen de ouderenzorg. Ze wilden de mens in zijn totaliteit bekijken, ook agogisch, waarbij de aanpak van Groep Ubuntu x 8K voor hen richtinggevend is. Net zo belangrijk is het om in te spelen op de hedendaagse verwachtingen van wonen en leven, zoals zinvolle bezigheden en een eigen inbreng hebben. Uiteraard helpt ook onze handicapspecifieke expertise hen bij het optimaal ondersteunen van oudere mensen met een beperking.”

“Samen zijn we doorheen de jaren gegroeid. Wat startte met individuele casusbesprekingen, leidde tot outreachend werken. Ondertussen zijn al enkele cliënten verhuisd naar het woonzorgnetwerk, omdat de zorgvraag op vlak van het ouder worden groter geworden was dan de handicapspecifieke zorg. Daar kregen ze het best mogelijke antwoord op hun zorgvraag. Maar we gingen nog een stap verder. In de BOkes, een bistro die uitgebaat wordt door mensen met een beperking, worden geregeld activiteiten georganiseerd voor de buurt, waaronder de bewoners van Sint Vincentius. Enkele van de uitbaters van de BOkes gaan een halve dag per week begeleid werken in Sint Vincentius: iemand helpt er in de keuken, een ander doet administratieve taken…”

Eveline Breye (Sint Vincentius): “We zijn trots te mogen zeggen dat Cera ons project heeft uitgekozen om als voorbeeld te gebruiken naar andere organisaties toe. Zelf ervaren we elke dag opnieuw de meerwaarde van deze samenwerking, dus wat ons betreft blijven we ook de komende jaren op deze manier onze expertise uitwisselen.”

“Sint Vincentius en Groep Ubuntu x 8K zijn buren. Als symbool voor deze samenwerking, werd er een poortje gezet tussen beide tuinen. Onze poort staat altijd open voor de ander, letterlijk én figuurlijk.”
“Op die manier dragen we bij aan de evolutie van een samenleving waar mensen in hokjes worden gestopt naar een inclusieve samenleving waar ieder individu iets kan betekenen.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Zorgmagazine.

Lees ook

Provincie Antwerpen ondersteunt sociale ondernemers

Provincie Antwerpen ondersteunt sociale ondernemers

De provincie Antwerpen ondersteunt impactondernemers vandaag op 2 manieren: via renteloze leningen bij Trividend Provincie Antwerpen en via de Adviesraad Sociaal Ondernem…

Studenten Bedrijfsmanagement aan het werk voor jouw onderneming?

Studenten Bedrijfsmanagement aan het werk voor jouw onderneming?

Ben je een sociale onderneming en heb je interesse in een frisse kijk van toekomstige ondernemers, managers, accountants, communicatiemanagers, toerismespecialisten, ICT-…

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Geachte volksvertegenwoordiger, woensdag 6 oktober kan u een beslissing nemen waardoor het Vlaamse zorg- en ondersteuningslandschap er in de toekomst helemaal anders kan …

“Concrete inzichten vanuit de Groeilabz-groep”

“Concrete inzichten vanuit de Groeilabz-groep”

Hilde Dieussaert, directeur van ’t Veldzicht vzw vertelt over haar ervaringen tijdens de Groeilabz-bootcamps.