Social-profitorganisatie met onderzoeksvraag?

Social-profitorganisatie met onderzoeksvraag?

De Wetenschapswinkel gaat op zoek naar een student met een antwoord.

Hoe?

  • Registreer je organisatie hier en dien je onderzoeksvraag in via de databank
  • Vervolgens contacteren we je om de vraag te bespreken en onze werking toe te lichten
  • Als de vraag geschikt is voor studentenonderzoek, publiceren we deze in de databank
  • Als een geïnteresseerde student zich meldt bij de Wetenschapswinkel, geven we jouw gegevens door. De student neemt contact op, zodat jullie de vraag en een eventuele samenwerking kunnen bespreken.
  • Als jullie besluiten samen te werken, organiseert de Wetenschapswinkel een startvergadering met de student, de promotor en jouw organisatie. Tijdens deze samenkomst vertalen we jullie vraag naar een onderzoeksopzet waar iedereen mee akkoord gaat en worden de verwachtingen op elkaar afgestemd.
  • Vervolgens gaat de student aan de slag - inhoudelijk ondersteund door jouw organisatie en wetenschappelijk begeleid door de promotor.

Databank met onderwerpen

"Via Wetenschapswinkelonderzoek kunnen wij onze inhoud en acties versterken, theorieën staven en producten beter ontwikkelen. Vaak zijn die onderzoeksvragen gebaseerd op een buikgevoel, maar als studenten deze kunnen bevestigen of ontkrachten kunnen we daar sterker mee naar buiten komen!" 

Wim, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Gratis?

Organisaties beschikken meestal over te weinig middelen om te betalen voor wetenschappelijk onderzoek. Door onderzoeksvragen te beantwoorden via een studentenproject of eindwerk, kunnen we toch wetenschappelijke ondersteuning bieden. De organisatie betaalt enkel kosten gelinkt aan het onderzoek, bijvoorbeeld treintickets die de student nodig heeft om interviews te doen. Als je organisatie geen kosten kan vergoeden, geef je dit best aan tijdens het eerste gesprek met de Wetenschapswinkel.

Lees ook

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

De arbeidsmarkt was nooit zo gespannen. Tegelijk piekt het langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om productiviteit te verzoenen met een duurzame …

Sociale partners herhalen vraag naar ondersteuning voor sectoren die lijden onder hoge inflatie

Sociale partners herhalen vraag naar ondersteuning voor sectoren die lijden onder hoge inflatie

Het evaluatierapport over de lopende begroting van de Vlaamse Overheid van de Serv vestigt deze week opnieuw de aandacht op de niet-indexering van de werkingsmiddelen in …

Verso is erkende dienstverlener binnen Werk en Sociale Economie

Verso is erkende dienstverlener binnen Werk en Sociale Economie

Verso is trots te melden dat we erkend zijn door het Departement WSE als kwaliteitsvolle opleidingsaanbieder.

Heb jij een project voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of (wijk)renovatie?

Heb jij een project voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of (wijk)renovatie?

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer van de Koning Boudewijnstichting steunt elk jaar 3 projecten die voor een meer circulaire, duurzame omgang met materialen …