“Een gezonde omgeving zorgt voor gezonde mensen”

“Een gezonde omgeving zorgt voor gezonde mensen”

De social profit heeft een inhaalbeweging te maken wat betreft duurzaamheid. Verso en haar federaties beseffen dat en willen daarom een concreet aanbod uitwerken voor sociale ondernemingen. Kristien Gevers zorgt voor de invulling: “Zorgen voor het milieu is ook zorgen voor mensen.”  

“Tegen 2050 moet alles en iedereen klimaatneutraal zijn. Jij en ik ook. Het is al lang vijf voor twaalf, we staan voor een enorme uitdaging en moeten nú stappen zetten”, maakt Kristien Gevers het doel van haar opdracht bij Verso meteen duidelijk. Sinds oktober is ze aan de slag als Programmacoördinator Duurzaamheid. Haar 25 jaar ervaring bij de Vlaamse Milieumaatschappij zullen goed van pas komen. “Ik had nood aan een nieuwe uitdaging en het verduurzamen van deze sector leek me een mooie opportuniteit om mijn schouders onder te zetten.”

Tijd en ruimte 

De afgelopen jaren waren moeilijk voor veel sociale ondernemingen. Door corona lag de focus enkel en alleen op zorg geven. “Nu is er tijd en ruimte om op het vlak van duurzaamheid stappen vooruit te zetten. Aandacht hebben voor de omgeving, het milieu en het klimaat, kortom een gezonde, groene leefomgeving inrichten, helpt om mensen gezonder te maken en te houden. Het is plezant, goed voor de portemonnee en het bevordert menselijk welzijn.” 

Maar er is werk aan de winkel. “Het is de bedoeling om met de hele sector de transitie naar een effectief duurzame samenleving in te zetten. Ik schrok ervan dat het voor een groot aantal sociale ondernemingen nog totaal onbekend terrein is. We willen daarom mensen aanmoedigen, op het juiste spoor zetten en ondersteunen bij de uitwerking van duurzaamheidsplannen in hun sociale onderneming. Duurzaamheidsprincipes op een consequente en doorgedreven manier toepassen binnen je bedrijfsprocessen is niet alleen goed voor de natuur, het levert ook tijdwinst op. Én het geldt als verkoopargument. Het klinkt misschien een tikkeltje opportunistisch, maar een groene marketing voeren, biedt commerciële voordelen. Ook in de social profit. ” 

Een grote puzzel 

Kristien timmert ondertussen naarstig verder aan het aanbod, met de hulp van de sectorkoepels uit de brede social profit: “Het wordt een bouwblokkenproject. Persoonlijk advies, bootcamps, webinars, een ontzorgingsaanbod van aankoopmogelijkheden en veel meer. We willen een grote puzzel leggen waar iedereen stukjes van kan afnemen afhankelijk van de noden van de organisatie. Zo kunnen we aan alle verschillende snelheden en niveaus tegemoetkomen. Ik heb m’n ogen opengetrokken toen ik zag hoe divers de sociale sector is. Alles op maat maken, is dus de boodschap!” 

Welzijnsgroen 

Kristien legt alvast de vinger op enkele aandachtspunten: “Energie is een belangrijke werf, dat is nu of nooit. De overheid geeft op dat domein momenteel enorm veel klimaatsubsidies. We moeten ondernemers duidelijk maken dat ze die subsidiepot nu moeten aanspreken. Dat gaat over de renovaties van gebouwen, zonnepanelen leggen … Mobiliteit is een andere werf. Dat gaat niet alleen over woon-werkverkeer of bezoek aan onze voorzieningen. Veel zorgverleners komen aan huis, hun verplaatsingen willen we ook  zeker meenemen in dit  verhaal. We mogen daarbij niet vergeten dat niet alleen de klimaatopwarming een grote uitdaging is, ook het verlies aan biodiversiteit is nadelig voor mens en maatschappij. Niet in het minst voor de gezondheid. We willen dan ook zeker het belang van welzijnsgroen beklemtonen. De klimaatopwarming brengt ook wateroverlast, droogte en hittestress mee. Zeker dat laatste bedreigt grote groepen kwetsbare personen als ouderen en kleine kinderen. Hun welzijn kan drastisch vergroten met de installatie van kwaliteitsvol groen rond verblijven als woonzorgcentra en kinderdagverblijven. Ontharden is de boodschap.” (Lees ook het interview met Veerle De Bent van Sint-Kamillus hierover.) 

Een sexy term 

Het woord duurzaamheid komt in totaal 10 keer in deze tekst voor, dat valt nog mee. De laatste tijd vliegt het rond ieders oren. Kristien heeft het er zelf moeilijk mee “We zijn nog op zoek naar een sexy term om ons project in de markt te zetten, want duurzaamheid is door de jaren heen voor sommigen jammer genoeg een hol begrip met een negatief stigma geworden. Ik wil dat opnieuw omzetten in een positief verhaal. Wie wil er nu niet meewerken aan een gezonde en gelukkige toekomst voor volgende generaties? Maar evengoed kan je als ondernemer ook geld besparen door in te zetten op duurzaamheid en te letten op je energie-, afval- en waterverbruik.  Geld dat elke sociale ondernemer natuurlijk liever ziet, gaat naar de versterking van de dienstverlening. Studies tonen bovendien aan dat mensen in een gezonde leefomgeving sneller genezen: geweldig toch! Samen werken aan duurzaamheid is een win-win-winverhaal. Nu moeten we het op een aanstekelijke manier naar de ondernemingen brengen. Het mag ook zeker plezant zijn. Op mijn vorige job organiseerde ik bijvoorbeeld regelmatig vegetarische picknicks en biodiversiteitswandelingen. We bouwden ook insectenhotels,  gingen helpen in een reservaat of plantten bomen:  zinvolle teambuilding op de werkvloer. Dat is ook duurzaamheid.”  

🌱 Op 18 november planten we samen met jou het zaadje van de Green Deal die in 2023 zal uitgroeien tot de definitieve Green Deal 'Duurzame zorg en welzijn'. Ben jij nieuwsgierig naar wat dat allemaal inhoud en betekent, dan is dit event het juiste adres! 

Meer info en inschrijvingen

Banner_Symposium

Lees ook

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

In een krappe arbeidsmarkt en een maakindustrie die het lastig heeft, kunnen maatwerkbedrijven een veel grotere rol spelen dan nu, zeggen Johan Bongaerts van maatwerkbedr…

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote ondernemingen, de Corporate Sustainability Reportin…

De Winning ziet haar duurzaamheidsverslaggeving beloond!

De Winning ziet haar duurzaamheidsverslaggeving beloond!

Sociale onderneming De Winning heeft de prijs voor meest impactvolle duurzaamheidsverslag van 2022 uit de brand gesleept.

Draagvlak Green Deal Duurzame Zorg groeit nog elke dag

Draagvlak Green Deal Duurzame Zorg groeit nog elke dag

Begin 2023 schiet de Green Deal Duurzame Zorg effectief uit de startblokken. Intussen schrijven en schaven Sofie Desmet en Patrick Bedert van het Departement Welzijn, Vol…