Jouw stem in Europa: Eindevaluatie derde programma voor gezondheid

Jouw stem in Europa: Eindevaluatie derde programma voor gezondheid
Bron: VLEVA

Geef tot 3 juni jouw mening over de eindevaluatie van het derde gezondheidsprogramma.

De Commissie houdt een openbare raadpleging ter ondersteuning van de eindevaluatie van het derde gezondheidsprogramma. De evaluatie omvat:

Het doel van de raadpleging is feedback te verzamelen en gegevens te verzamelen over het effect van het programma op basis van de volgende criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie, samenhang met andere beleidsmaatregelen en programma's van de EU.


Dien je feedback in voor 3 juni 2022.

Lees ook

Regionale uitdagingen aanpakken via een leerecosysteem

Europa WSE wil de leercultuur in Vlaanderen bevorderen en stimuleert de overgang naar een lerende samenleving. Leerecosystemen fungeren als hefboom door jong en oud echte…

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

De gezondheidscrisis, de klimaatverandering, de geopolitieke conflicten en de migratiecrisis hebben veel van de zwakke punten binnen onze samenlevingen blootgelegd en de …

Nieuwe projectoproep EU4Health

Nieuwe projectoproep EU4Health

Het European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) publiceerde 12 projectoproepen onder het werkprogramma 2023 EU4Health voor een totaalbudget van bijna 20 miljoen …

EU wil meer sociaal ondernemerschap zien

EU wil meer sociaal ondernemerschap zien

Op 13 juni 2023 stelde de Europese Commissie een strategie voor om sociale ondernemingen te ondersteunen met de bedoeling gunstige voorwaarden te creëren voor het su…