Hoe verhoog je de werkgoesting bij 500 drukbezette medewerkers?

Hoe verhoog je de werkgoesting bij 500 drukbezette medewerkers?

Cindy Sallaerts is sinds 2021 overkoepelend HR-verantwoordelijke binnen de sociale onderneming ‘De Rozenkransgroep’. Haar belangrijkste uitdagingen? Medewerkers gemotiveerd houden en nieuwe collega’s vinden. Om de werkgoesting bij de 500 medewerkers aan te zwengelen, volgde Cindy de gelijknamige bootcamp van Groeilabz. 

‘De Rozenkransgroep’ telt drie scholen en drie voorzieningen in Oostduinkerke, Nieuwpoort, Oostende en Aartrijke. Het netwerk (in 2023 gefusioneerd tot 'Inspirant', nvdr.) biedt zorg op maat voor kinderen en volwassenen met een (een vermoeden van) mentale beperking. Maar … de zorg staat al een tijd onder druk. Daarom keek De Rozenkransgroep in de spiegel, om tot werkbaar werk te komen en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. 

Ondernemen in een nieuwe wereld

“De overheid stimuleert ons om zo flexibel mogelijk om te gaan met elke zorgvraag”, vertelt HR-verantwoordelijke Cindy Sallaerts. “En tegelijk hebben we in het netwerk van ‘De Rozenkrans’ een divers aanbod. Dat vraagt veel van onze medewerkers. Combineer dat met de huidige coronamaatregelen en je beseft meteen waarom veel collega’s de onderlinge verbinding missen. Dat weegt op de motivatie.”

“Tegelijk is het een uitdaging om het personeelstekort op te vangen, nu de schaarste op de arbeidsmarkt zo acuut is: “Vandaar de noodzaak om een nieuwe visie op ons werk en cliëntgerichte zorg te ontwikkelen. Want hoewel we op verschillende locaties werken, streven we er toch naar om hetzelfde te doen. Dan is het goed om over de grenzen van je school of voorziening te leren kijken.”

Intensief aan de slag

Daarom schreef Cindy Sallaerts zich zonder verpinken in voor de bootcamp van Groeilabz: “De bootcamps verlopen heel interactief en intensief. Meteen nadat de begeleiders een nieuw concept introduceren, maak je in de break-out rooms de vertaalslag naar je eigen organisatie. Elke sessie eindigt ook met een portie huiswerk. Dat is ideaal om alles wat je opgepikt hebt, in je eigen context te plaatsen. Door corona verliepen de vijf sessies volledig online. In theorie zou die virtuele omgeving kunnen wegen op de groepsdynamiek. Maar niets was minder waar. Integendeel, de tijdsbesparingwas voor mij een meerwaarde.”

Rozenkrans 2

Eerste resultaten geboekt

“Het helpt dat ik samen met mijn collega uit Rozenweelde kon deelnemen”, geeft Cindy Sallaerts aan. “Dat vergroot het draagvlak en helpt om sneller te schakelen. Intussen hebben we met de verschillende directies doelgericht kunnen nadenken over ‘ons werk’. Door te vertrekken vanuit de gemeenschappelijke missie vergroot de helderheid en herkenning bij alle collega’s. Tijdens andere sessies met de verschillende teams hebben we nieuwe organisatievormen voor werkbaar werk ontwikkeld. Daarmee slagen we erin om zorg op maat te bieden, vanuit de sterktes van de specifieke collega. Dat werkt motiverend en vergroot de voldoening.”

Meer voldoening in de praktijk

Cindy Sallaerts begreep de meerwaarde van een gemeenschappelijke missie: “Het lijkt vanzelfsprekend dat je iemand die vraagt wat wij in De Rozenkrans allemaal doen, helder kan antwoorden. Maar net de veelheid aan diensten maakte dat moeilijk. Daarom investeerden we in een duidelijke missie. Wij zijn er voor kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar tot maximum 26 jaar en voor volwassenen allemaal met (een vermoeden van) mentale beperking, eventueel met gedrags- en emotionele problemen, autismespectrumstoornis of andere bijkomende beperkingen.” 

“Daarvoor staan we in onze scholen klaar met onderwijs op maat. Onze dagopvang kan een aanvulling of een vervanging van de school zijn of een invulling van vrije tijd. De volwassenen kunnen dagelijks in het atelier met een groot aanbod gaan werken. En als er meer dan dagopvang nodig is, hebben we verblijfsmogelijkheden op korte of lange termijn. Blijven de jongeren thuis, dan bieden we de ouders ondersteuning bij de concrete opvoedingsuitdagingen en versterkende netwerkontwikkeling om de inspanning vol te houden. Dankzij de input en de feedback van de bootcamp hebben we die versterkende lijn in onze aanpak kunnen steken. Door intern de betrokkenheid en de input van elke medewerker te blijven meenemen in de groei van de organisatie, houden we die koers aan.”

Lees ook

Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO): een stappenplan

Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO): een stappenplan

Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) is een term die wordt gebruikt voor nieuwe manieren van het werk organiseren waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de kwali…

“Een digitaliseringsproject is als een kunstwerk”

“Een digitaliseringsproject is als een kunstwerk”

De jeugdwerkers van Formaat houden vooral van menselijke contacten. Maar om subsidies te verkrijgen en te rechtvaardigen, moet ook het papierwerk in orde zijn.

“Twee uitdagingen voor de prijs van één”

“Twee uitdagingen voor de prijs van één”

Leidinggeven op afstand, en dat over verschillende vestigingen heen: het is een serieuze test voor iemands leiderschap en strategisch vermogen. Als algemeen directeur van…

Wilde Zwanen helpen Sint-Lievenspoort de vleugels uitslaan

Wilde Zwanen helpen Sint-Lievenspoort de vleugels uitslaan

Birger Destoop is Stafmedewerker Kwaliteit van Zorgprocessen in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) van Sint-Lievenspoort vzw. Samen met zijn Algemeen Directeur …