Wilde Zwanen helpen Sint-Lievenspoort de vleugels uitslaan

Wilde Zwanen helpen Sint-Lievenspoort de vleugels uitslaan

Birger Destoop is Stafmedewerker Kwaliteit van Zorgprocessen in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) van Sint-Lievenspoort vzw. Samen met zijn Algemeen Directeur Karen De Waele volgde hij het Groeilabz-bootcamp over Innovatieve Arbeidsorganisatie.

“De hands-onaanpak van de docenten kwam als geroepen. Want wij zijn intensief bezig om onze medewerkers vanuit zelfsturende teams — of ‘nesten’ zoals we die noemen — meer eigenaarschap te geven. Dit bootcamp wees ons de richting, door ons in te wijden in een reeks relevante processen en kaders. ”

Sint-Lievenspoort vzw is de overkoepelende naam voor verschillende expertisecentra. Vanuit een waardengedreven aanpak ondersteunt Sint-Lievenspoort baby’s, peuters, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een communicatieve beperking. Hun multidisciplinaire aanpak behelst zowel onderzoek, therapie, hulpmiddelen en begeleiding als opvang, verblijf en onderwijs.

200ste verjaardag in 2020

“We konden het vorig jaar niet uitbundig vieren, maar we bestonden in 2020 al 200 jaar”, vertelt Birger Destoop. “In die tijd is er veel geëvolueerd - zowel intern als extern — in onze organisatie en in de maatschappij. Al twee eeuwen spelen we in op veranderende noden. De laatste jaren merkten we opnieuw dat onze structuur een make-over nodig had, en dat we aansluiting moesten vinden bij de nieuwste inzichten over arbeidsorganisatie. Daarom gingen we actief op zoek naar begeleiding.”

Organisatiewijd vanuit specifiek project

In het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) — een van de afdelingen binnen Sint-Lievenspoort — groeide de vraag naar een nieuwe arbeidsorganisatie. Voor Birger en Karen was dat de springplank naar het bootcamp: “Net op dat moment kregen we via het Vlaams Welszijnsverbond de aankondiging van het Groeilabz-bootcamp innovatieve arbeidsorganisatie. Dat bootcamp heeft ons gebracht waar we op hoopten. Dankzij de gevatte uitleg over de verschillende handvaten, structuren, frames en processen zetten de docenten van Wilde Zwanen ons op weg. Dat heeft intussen geresulteerd in nieuwe beleidsteksten, die onze missie- en visie uitdragen.”

“Persoonlijke opvolging was aangename verrassing”

“Toen we ons inschreven, hadden we over het hoofd gezien dat we binnen het Groeilabz-traject ook persoonlijke opvolging kregen”, herinnert Birger zich. “Het was dus een (aangename) verrassing voor ons, toen we begin mei vier uur de tijd kregen om onze plannen een-op-een te overlopen (lacht). Tijdens de sessies is het interessant om van anderen te leren. Maar dankzij de kritische blik op je eigen plannen tijdens de individuele opvolging, boek je echt vooruitgang met je innovatieve arbeidsorganisatie.”

Schrijf je in voor het Bootcamp Innovatieve arbeidsorganisatie

Lees ook

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Ook in de social profit gelden de regels van de economie. Alleen als je slim reageert op die complexe wetmatigheden heeft jouw nieuwe businessidee kans op slagen.

Spanningsveld tussen inspraak en actie

Spanningsveld tussen inspraak en actie

Net zoals vele sociale ondernemingen, schat Rode Kruis-Vlaanderen intrapreneurship (een ondernemende houding bij de eigen medewerkers en leden) hoog in. Maar hoe stimuleeā€¦

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Organisaties die openstaan voor vernieuwing presteren het best. Die eeuwige wijsheid geldt ook voor sociale ondernemingen.