Europa wil 35 miljoen gebouwen renoveren tegen 2030

Europa wil 35 miljoen gebouwen renoveren tegen 2030
Bron: Vleva

Ook de renovatie van openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en administratieve gebouwen staat bovenaan de Europese agenda.

De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober haar ‘renovatiegolf’ strategie om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Het initiatief kadert in de Europese Green Deal en vormt een centraal element voor een groen en veerkrachtig herstel na de coronacrisis.

Kernpunten

  • De komende tien jaar moeten de renovatiecijfers ten minste verdubbelen.
  • De renovatiegolf moet leiden tot een hogere energie- en hulpbronnenefficiëntie.
  • Tegen 2030 kunnen 35 miljoen gebouwen worden gerenoveerd en in de bouwsector tot 160.000 extra groene banen worden gecreëerd.

3 prioritaire gebieden

De Commissie heeft drie prioritaire gebieden aangeduid:

  • Het koolstofvrij maken van verwarming en koeling.
  • Het aanpakken van energiearmoede en slecht presterende gebouwen.
  • De renovatie van openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en administratieve gebouwen.

De Commissie wil hiervoor naast beleidsmaatregelen, ook financieringsinstrumenten (NextGenerationEU en andere EU en private fondsen) en instrumenten voor technische bijstand inzetten. Alle details krijgt u bij vleva.

Lees ook

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote ondernemingen, de Corporate Sustainability Reportin…

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Op donderdag 9 december heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd om de sociale economie in Europa te ondersteunen. ‘Bouwen aan een economie die werkt…

Dien jouw sociale innovatie in!

Dien jouw sociale innovatie in!

De Europese Investeringsbank organiseert een 'social innovation tournament'. 

Commissie zet sociale pijler voort in 2021

Commissie zet sociale pijler voort in 2021

De Europese Commissie stelde eind oktober haar werkprogramma voor 2021 voor. De nadruk ligt op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa.…