Akkoord rond het Europees meerjarenbudget: wat zit erin voor de sociale sector?

Akkoord rond het Europees meerjarenbudget: wat zit erin voor de sociale sector?
Bron: Vleva

Na een marathontop van bijna 5 dagen vonden de staats- en regeringsleiders van de 27 lidstaten midden juli een akkoord over de nieuwe meerjarenbegroting en een Europees herstelfonds. Samen vormen deze twee een ongeëvenaard pakket van 1824 miljard euro, dat de economische gevolgen van de coronacrisis moet helpen temperen. Zit er ook eten en drinken in voor de social profit?

1.1. Europees Sociaal Fonds

Voor het Europees Sociaal Fonds wordt de enveloppe van het originele Commissie-voorstel ongeveer behouden. Er wordt 87,3 miljard vrijgemaakt voor het fonds, dat vanaf 2021 vier verschillende subsidiekanalen zal beheren:

  1. Het originele ESF-programma
  2. Het Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EaSI)
  3. Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
  4. Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI)

Health4EU

Normaal werd ook het Europees gezondheidsprogramma geïntegreerd in het paraplufonds ESF+. Maar door de ontwikkelingen van het coronavirus werd beslist om dit toch apart te houden en dit fonds substantieel te versterken. Initieel werd gemikt op een budget van 9,4 miljard euro, wat na de onderhandelingen terugviel op 1,670 miljard euro. Hoewel dit een erg sterke daling is van het budget, blijft het een verdriedubbeling ten opzichte van het budget voor 2014-2020 van 450 miljoen euro. Lees hier alles over de contouren van dit programma.

Recovery and resilience facility

Het belangrijkste onderdeel van het Herstelfonds is de zogenaamde faciliteit voor herstel en veerkracht van 672,5 miljard euro. Dit instrument verleent grootschalige financiële steun via giften en leningen voor investeringen en hervormingen die de veerkracht van de EU-economieën vergroten. Het voornaamste doel is om de economische en sociale gevolgen van de crisis te verzachten en duurzame groei te bevorderen binnen het kader van het Europees Semester. Binnen dit Europees Semester wordt altijd ook gekeken naar de zogenaamde sociale indicatoren van het sociaal scorebord. Hier zijn dus zeker ook opportuniteiten voor de social profit. Dit voorstel wordt echter nog verder onderhandeld.

React-EU: top-up van ESF

React-EU, een ander onderdeel van het herstelplan, bouwt verder op de maatregelen die de Commissie eerder al nam in het licht van de coronacrisis en breidt de reikwijdte uit tot groene, digitale en groeibevorderende investeringen. De Commissie wilde hiervoor een budget van 55 miljard euro voorzien, maar de lidstaten kwamen uiteindelijk €47,5 miljard overeen. Deze middelen worden verdeeld tussen lidstaten op basis van hun welvaart en de socio-economische gevolgen van de crisis. Dat zal gebeuren door een financiële top-up van de traditionele cohesie programma's, waaronder ook het huidige ESF-programma.

Lees ook

Online tool helpt sociale dienstverleners de weg naar EU-fondsen te vinden

Online tool helpt sociale dienstverleners de weg naar EU-fondsen te vinden

De Europese Vereniging van dienstverleners voor personen met een handicap (EASPD) en 15 partner organisaties hebben een online tool gelanceerd met persoonlijke ondersteun…

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote bedrijven, de Corporate Sustainability Reporting Di…

Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!

Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!

De Europese Commissie heeft gisteren het werkprogramma EU4Health 2023 goedgekeurd, na een positief advies van het programmacomité EU4Health op 16 november.…

Europese Commissie steunt sociale innovatie met 10 miljoen euro

Europese Commissie steunt sociale innovatie met 10 miljoen euro

De nieuwe projectoproep "Sociale innovaties voor een eerlijke groene en digitale transitie" beoogt de financiering van 15 tot 20 projecten die geïntegreerde en inclu…