De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

De Serv formuleert voorstellen om de economie, arbeidsmarkt en begroting in Vlaanderen te boosten en vraagt overleg met de Vlaamse regering.

Eind februari 2020 sloten de Vlaamse regering en de sociale partners een engagementsverklaring om 120.000 extra Vlamingen tegen 2024 aan de slag te helpen. Om dat te realiseren moet eerst de werkzaamheidsgraad terug op peil komen en vermeden worden dat honderdduizenden tijdelijke werklozen in de werkloosheid belanden. Daarom willen de sociale partners levenslang leren aantrekkelijker maken, e-leren verder uitbouwen, telewerk ondersteunen en arbeidsmobiliteit tussen bedrijven en sectoren makkelijker maken. Tegelijk moet er blijvende aandacht zijn voor de minder goede positie van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

Hieronder vind je de voorstellen van de Serv voor het relancebeleid van de arbeidsmarkt. Dat moet volgens de sociale partners op vier pijlers steunen:

  1. Levenslang leren effectief realiseren.
  2. Zorgen dat VDAB klaar staat.
  3. Stimuleren van arbeidsmobiliteit binnen een onderneming en tussen ondernemingen.
  4. Mensen aan de slag laten gaan met aandacht voor veiligheid, gezondheid en werkbaarheid.

Lees ook

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.

Cursisten krijgen 70% van IBO-premie

Cursisten krijgen 70% van IBO-premie

De Vlaamse regering keurde op 27 maart het besluit goed dat een premie toekent aan cursisten die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen en waarvan de overeenkomst …