Vlaamse regering en sociale partners willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag

Vlaamse regering en sociale partners willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag

De Vlaamse regering en de sociale partners willen deze legislatuur 120.000 mensen extra aan de slag krijgen. Jaarlijks zijn dit 11.000 extra mensen bovenop de verwachte tewerkstellingsgroei.

Die doelstelling willen we bereiken door mensen die aan de slag zijn aan de slag te houden, de rol van VDAB te versterken en vooral mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. Binnen die laatste groep wordt prioriteit gegeven aan jongeren die niet in opleiding zitten en geen werk hebben, mensen met een leefloon, mensen met een gezondheidsprobleem en mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt hebben verlaten om zorgtaken op te nemen.

De Vlaamse regering en de sociale partners zullen de komende jaren samenwerken op vlak van doelgroepenbeleid, het wegwerken van financiële drempels voor mensen die aan de slag gaan en zijn, het verruimen van de interregionale mobiliteit en economische migratie, kinderopvang, sociale economie, levenslang leren met onder andere kwalitatief werkplekleren en digitalisering als rode draad. Bijzondere aandacht ook voor mensen met een migratie-achtergrond.

“Van heel veel zorg- en welzijnsinstellingen gaat een uitnodiging naar deze vrouwen, met de boodschap: je zorgt al privé voor je gezin of voor je ouders, kom dat ook professioneel doen. Dat is de uitdaging waar we voor staan: om verbinding te vinden met die dames”, zei Ingrid Lieten, directeur Verso, op de persconferentie op 21 februari. “Bijvoorbeeld in de allochtone gemeenschap werken heel veel vrouwen al, maar we moeten ons verder richten tot die vrouwen die denken dat werk niet voor hen is weggelegd.”

De Vlaamse regering en de sociale partners gaan samen werk maken van concrete maatregelen en acties om mensen die vandaag nog niet aan de arbeidsmarkt participeren te bereiken. Om hen te laten participeren is bovendien een doorgedreven samenwerking nodig met onder meer het RIZIV, het Agentschap Inburgering & Integratie, onderwijs en de lokale besturen. De ondertekening van dit engagement is een krachtig signaal van alle partners om hier concreet werk van te maken.

We zullen samen drempels in kaart brengen en tot oplossingen komen. Het gaat onder andere over toegankelijke en betaalbare kinderopvang en mobiliteit, over financiële drempels, vooral voor lage inkomens en het al dan niet beschikken over een diploma.

Lees hieronder de volledige engagementsverklaring.

Lees ook

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

Hassan Al Hilou geeft kwetsbare jongeren kansen

Hassan Al Hilou geeft kwetsbare jongeren kansen

In een oud textielpakhuis in hartje Brussel bouwt Hassan Al Hilou (21) een bijzondere jeugdhub uit. Kwetsbare jongeren kunnen er hun talent ontdekken, krijgen er coaching…