Nieuwe regels RSZ-korting

Nieuwe regels RSZ-korting

De doelgroepverminderingen werden aangepast met ingang op 1 januari 2020.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

  • De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren wordt afgeschaft.
  • Bij de doelgroepvermindering voor oudere werknemers wordt de leeftijd opgetrokken van 55 naar 58 jaar.
  • De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren blijft ongewijzigd.

Overgangsmaatregelen

  • Doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren: wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een middengeschoolde jongere blijft de vermindering behouden.
  • Doelgroepvermindering voor oudere werknemers: wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een niet-werkende werkzoekende of een zittende werknemer blijft deze vermindering behouden.
  • Oudere werknemers die voor 1 januari 2020, 55 jaar zijn en na 1 januari in dienst treden bij een werkgever, hebben recht op een doelgroepvermindering voor de zittende werknemer.

Lees ook

Extra ondersteuning voor medewerkers met een arbeidsbeperking via individueel maatwerk

Extra ondersteuning voor medewerkers met een arbeidsbeperking via individueel maatwerk

Vanaf 3 juli 2023 kan een onderneming die een medewerker met een erkende arbeidsbeperking in dienst heeft of aanwerft, financieel ondersteuning krijgen via een loonpremie…

10 miljoen euro voor verkorte opleidingen in zorg en welzijn

10 miljoen euro voor verkorte opleidingen in zorg en welzijn

Minister van Welzijn Hilde Crevits maakt 10 miljoen euro vrij voor extra plaatsen voor mensen die via een verkorte opleiding aan de slag willen in de kinderopvang, de oud…

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Inclusief ondernemen in actie!

Inclusief ondernemen in actie!

Wil je intensief aan de slag met het inclusiever maken van jouw organisatie? Ons ESF-project Hands-on Inclusion helpt je op weg!…