De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Vlaamse sociale partners willen ‘Iedereen aan boord’ om krapte op arbeidsmarkt aan te pakken

Vlaamse sociale partners willen ‘Iedereen aan boord’ om krapte op arbeidsmarkt aan te pakken

Vlaamse sociale partners willen ‘Iedereen aan boord’ om krapte op arbeidsmarkt aan te pakken.

De Vlaamse sociale partners (ABVV, Unizo, ACV, VOKA, ACLVB, Boerenbond en Verso) vragen de Vlaamse regering snel werk te maken van een aantal arbeidsmarkthervormingen.

De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties bundelden een twintigtal voorstellen in het onderling akkoord ‘Iedereen aan boord’. Dit plan wil de krapte en de mismatches op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk wegwerken en niet alleen iedereen aan boord krijgen, maar ook duurzaam aan boord houden.

Iedereen aan het werk

Op de eerste plaats willen de sociale partners het activeringsbeleid verbreden en versterken. Dat betekent dat er o.a. meer inspanningen moeten gebeuren om personen met een migratieachtergrond, maar ook 55-plussers, kortgeschoolden en personen met een arbeidshandicap te begeleiden naar werk. Bijzondere aandacht gaat naar personen met migratieachtergrond. Voor deze groep formuleert “Iedereen aan boord” zestig verschillende acties. Een RSZ-doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden in plaats van de huidige premie moet werkgevers overtuigen hen sneller een job aan te bieden.

Daarnaast ligt de uitdaging in het activeren van een grote groep personen die momenteel niet aan het werk is en geen werk zoekt. Met een plan potentiële arbeidsreserve willen de sociale partners o.a. deze groep van ruim 113.000 mensen maximaal ondersteunen in hun opstap of terugkeer naar werk.

Werken moet ook meer lonen. Daarom willen de sociale partners onderzoeken of en onder welke modaliteiten een Vlaamse jobstimulans voor lagere inkomens  en een uitbreiding van het groeipakket voor éénoudergezinnen of gezinnen met een laag inkomen uit arbeid antwoorden zouden kunnen zijn.  Betaalbare en flexibele kinderopvang moet ervoor zorgen dat het hebben van een gezin werken niet in de weg staat.

Iedereen duurzaam aan het werk houden

Het is belangrijk dat iedereen die aan het werk is, ook aan het werk kan blijven. Daarom vragen de sociale partners extra aandacht voor 55- en 60-plussers. Als ontslag dreigt, moeten we er met een preventief retentiebeleid en creatieve formules zoals doorstarttrajecten en transitiepools in slagen om deze ervaren werknemers aan boord te houden.

Meer info? Raadpleeg het volledige persbericht en de tekst van het akkoord op de website van de SERV

Lees ook

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Betere doorstroom creëert meer instroom

Betere doorstroom creëert meer instroom

De VDAB speelt een cruciale rol om de instroom te verzekeren van voldoende medewerkers in zorg en welzijn. Topman Wim Adriaens wijst op het belang van het samenspel met d…