HRwijs op maat

Verso_d1_HRwijs rgb.jpg

Verso-HRwijs organiseert regelmatig inspiratiesessies of workshops in open aanbod. Je kan ons ook vragen om een aanbod op maat te komen geven, bijvoorbeeld in een collegagroep, een samenwerkingsverband, een lerend netwerk,… binnen de social profit.

Voorwaarde: je brengt minstens 7 sociale ondernemingen samen voor een sessie.

Eigen aanbod

Toelichting algemeen aanbod HRwijs
 • Algemene toelichting van de HRwijs-werking: wat doet HRwijs? Wat kan je allemaal terugvinden op de website? Bij wie kan je terecht met vragen?
 • Tijdsduur: 30 min. - 1 uur
Workshop HRscan
 • Met de HRscan kan een organisatie haar HR-beleid in kaart brengen en gaat ze na hoe ver ze staat op vlak van professioneel medewerkersbeleid. Organisaties kunnen tijdens deze workshop hun ervaringen en aanpak uitwisselen met andere vzw’s.
 • Tijdsduur: 1 uur (korte kennismaking HRscan) tot een halve dag (introductie HRscan, met aandacht voor uitwisseling van ervaringen en aanpak).
Workshop diversiteitstools
 • Presenteren van alle diversiteitstools zoals checklist leesbare vacatures, online checklist diversiteit, gids voor ondersteuning anderstaligen op de werkvloer + bekendmaking aanbod advies en ondersteuning.
 • Tijdsduur: 1u-1u30 
Workshop ‘eerste hulp bij leesbare vacatures’
 • Maak je vacature helder, duidelijk en leesbaar. Zo kunnen alle kandidaten zich snel een juist beeld van de functie vormen. Aan de hand van concrete tips en tricks kan elke vacature doen wat het moet: de juiste kandidaten aantrekken. In deze sessie ga je actief aan de slag met je eigen vacatures.
 • Tijdsduur: 2u30
Workshop ‘aan de slag met de checklist diversiteit’
 • Tijdens deze workshop nemen we de resultaten na het invullen van de Checklist Diversiteit onder de loep. We bespreken tendensen en gaan in gesprek met elkaar over de belangrijkste werk- en pijnpunten die we in de praktijk tegenkomen en helpen je met advies en praktische tools.
 • Tijdsduur: 2u30
Organisatiebezoek arbeidsbemiddelaars (i.s.m. VDAB)
 • Verso organiseert met de steun van VDAB organisatiebezoeken voor arbeidsbemiddelaars om hen in contact te brengen met sociale ondernemingen. De arbeidsbemiddelaars krijgen uitleg over statuten, tewerkstellingsmaatregelen en werkplekleren enerzijds en een korte voorstelling van de organisatie anderzijds met info over de werking, openstaande vacatures, gezochte profielen,…
 • Tijdsduur: 2u30
Workshop 'competentie- en talentbeleid' (+ eventueel praktijkcase)
 • Hoe kan je binnen jouw organisatie aan de slag gaan rond competenties en talenten? In het eerste deel krijg je een theoretische toelichting rond competentiebeleid. Wat is nu net een competentie en een competentieprofiel en waarvoor kan je dit inzetten? In deel twee ga je actief aan de slag rond het thema talenten. Je maakt kennis met de talentenkaartjes van Luk Dewulf. Eindigen doen we met de vraag hoe beide benaderingen zich tot elkaar verhouden: zet je vanaf nu volledig in op een goed competentiebeleid of op een doordacht talentenbeleid?
 • Tijdsduur: 3 uur
Workshop ‘hoe maak je werk van een talentenbeleid?’
 • Tijdens deze workshop ligt de focus voornamelijk op het thema talenten en het invoeren van een actief talentenbeleid. Ook stellen we verschillende instrumenten voor die de talenten van je medewerkers in kaart brengen.
 • Tijdsduur: 1u30
Procesmatige ondersteuning van een uitwisselingsmoment rond HR-beleid
 • Bv. tijdens een lerend netwerk, collegagroep,…
 • Tijdsduur: max. een halve dag.
 

Aanbod in samenwerking met partners

Workshop met VDAB rond tewerkstellingsmaatregelen en competentiegericht matchen
 • Een overzicht van tewerkstellingsmaatregelen die werkgevers kunnen helpen om medewerkers aan te werven en op te leiden, een overzicht van alle vormen van werkplekleren en tips om een leesbare en aantrekkelijke vacature op te stellen.
 • Tijdsduur: 1 tot 3 uur
Infomoment ‘werken aan werkbaar werk’ (i.s.m. de SERV)
 • Resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2019 & inspiratie (tools, websites, experten, goede praktijken) om werk te maken van werkbaarheid van jobs + presentatie subsidie werkbaarheidscheques. 
 • Tijdsduur: 1u-1u30
 • Mogelijk vanaf eind mei 2020.
Workshops preventief gezondheidsbeleid (i.s.m. het Vlaams Instituut Gezond Leven)
 • Hoe creëer je een omgeving die een gezonde leefstijl onder werknemers toelaat? Hoe kan een succesvol preventief gezondheidsbeleid uitgerold worden? Welke hulp in de vorm van subsidies hiervoor ontvangen? 
 • Tijdsduur: 1u30
Workshop 'Hoe herken ik armoede onder werknemers en hoe ga ik ermee om?' (i.s.m. Netwerk Tegen Armoede)
 • Ondervind je als werkgever problemen rond absenteïsme en personeelsverloop? Zijn er medewerkers die onvoldoende presteren omwille van privéproblemen? Krijg je vaak vragen naar voorschotten? Word je in stijgende mate geconfronteerd met loonbeslag? Dit zijn mogelijke signalen van een armoedeproblematiek. Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde instrumenten om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens deze sessie laten we je proeven van onze aanpak. Deze wordt in tandem met een ervaringsdeskundige gegeven.
 • Tijdsduur: 3 uur

Wat is de kostprijs?

 • Workshops over het eigen aanbod van HRwijs zijn kosteloos.
 • Workshops in samenwerking met een partner zijn soms betalend. Informeer gerust bij kirsten.dhooghe@verso-net.be naar de mogelijke kostprijs.

Jouw interesses

Ik help je graag

Pascale Vander Gracht

Pascale Vander Gracht

HR-adviseur

Stel je vraag