Expertendatabank - how to

Instructies expertenfiche

Foto

 • Verplicht
 • Je kan zelf een nieuwe foto opladen indien je dat wenst. Best formaat 1:1 (vierkant) & minimumresolutie 200x200.

Visitekaartje

Welke vormen van dienstverlening bied je aan? Hoe benoem je jezelf?

Gelieve je te houden aan één of meerdere van de functietitels:

 • Advocaat: juridisch advies
 • Bemiddelaar: erkend/ervaren bemiddelaar, mediator arbeidsrelaties, conflictbemiddelaar
 • Coach: individuele coaching (o.a. erkend loopbaanbegeleider)
 • Consultant: procesbegeleider groepen/organisaties
 • Interim-manager: tijdelijke opdrachten als manager in huis
 • Trainer: gever van vormingen, opleidingen, workshops,…
 • Andere (nice to know):
  • auteur: gepubliceerde boek(en)
  • docent in kennisinstelling (hogeschool, universiteit)
  • onderzoeker: wetenschappelijk onderzoek

Opgelet: de juiste spelling is belangrijk om je vindbaarheid te verzekeren. Scheid ook verschillende functies met een schuine streep ('/').

Biografie

Geef een korte beschrijving van jezelf, je organisatie en je aanbod - volgens volgend format:

 • Intro bijv.: “Maak kennis met XXX van XXX”
 • Je ervaring / opleiding
 • Waar kan je ondernemingen bij helpen? Waar ben je sterk in?
 • Waarom jou(w organisatie)?

Max. lengte: 3 à 4 paragrafen, halve blz. A4

Thema's

Opgelet: gelieve maximaal 3 thema's aan te duiden.

 1. Besluitvorming, integriteit & ethiek: bijv. inclusieve besluitvorming, conflicthantering, morele dilemma’s,…
 2. Communicatietechnieken: verbindend communiceren, feedback geven, overtuigen en beïnvloeden, vragen stellen,…
 3. Digitalisering: bijv. cybersecurity
 4. Ecologische transitie: duurzaamheid
 5. Financiën: financieel beheer, subsidiemanagement,…
 6. Governance / goed bestuur: werking raad van bestuur, algemene vergadering, …
 7. HR - instroom: werving, selectie, onthaal, employer branding
 8. HR - functioneren en evalueren / personeelsgesprekken
 9. HR - leren en ontwikkelen: talenten & competenties, VTO, POP, mentorship, loopbaanbeleid, job engineering (crafting/carving),…
 10. HR - teamwerking : bijv. groepsdynamica, rolverdeling, effectiviteit,…
 11. HR - welzijn & werkbaar werk: aanwezigheid/ziekte, fysieke & mentale gezondheid, re-integratie, zelfzorg/veerkracht,…
 12. HR - uitstroom: disfunctioneren, ontslag, pensioen, exitbeleid, outplacement,…
 13. Inclusie : diverse talenten op alle niveaus (medewerkers, coördinatie, bestuur)
 14. Innovatie: nieuwe diensten, nieuwe producten, disruptieve ideeën, nieuwe organisatiearchitectuur (innovatieve arbeidsorganisatie), meer impact (incl. impactmeting),…
 15. Intersectorale samenwerking : samenwerking tussen verschillende organisaties/sectoren
 16. Klantgericht ondernemen / kwaliteit: de missie van de onderneming gezien vanuit de klant. Het voldoen aan eisen van de klant, de wettelijke regelgeving en continue verbetering.
 17. Leiderschap: leiding geven, persoonlijk leiderschap/zelfsturing, gedeeld leiderschap
 18. Strategisch management: missie, visie, strategie en beleid
 19. Verandermanagement: organisatieverandering, weerstand bij verandering

Referenties

Geef minimum 3 referenties van sociale ondernemingen waar je recentelijk aan de slag ging. Bij voorkeur uit 3 verschillende deelsectoren van de social profit.

Kwaliteitslabel Dept. WSE

Meer info vind je hier

Pas hier je profiel aan

Heb je nog geen login op onze website? Maak dan eerst een profiel aan.