Arbeidsmarkt

Arbeidsplaatsen

De social profit is goed voor 426.844 arbeidsplaatsen, wat staat voor 17,7% van de loontrekkende werkgelegenheid in Vlaanderen.

Vestigingen

De social profit is goed voor 17.603 vestigingen, wat staat voor 10% van alle ondernemingen gevestigd in Vlaanderen. 

Medewerkers

De private social profit in Vlaanderen telt 232.520 voltijds equivalenten, wat staat voor 337.435 medewerkers.

Details werkgelegenheid

De social profit is een uitgesproken vrouwelijke sector. Maar liefst 78,3% van de medewerkers in de social profit is een vrouw.

ADV-stelsels

De afgelopen 10 jaar (2009-2019) nam het aantal arbeidsvrijstellingsdagen (vap-dagen) toe met 62,8%.

Vacatures en knelpuntberoepen

De social profit is goed 18,6% van alle door de VDAB ontvangen vacatures.

Werkloosheid

Van alle beroepen die werkzoekenden kunnen en willen uitoefenen, zijn er 7,2% beroepen met oriëntatie in de social profit.

Werkbaarheid

Voor drie van de vier indicatoren van werkbaarheid doet de gezondheid – en welzijnssector het in 2023 beter dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt, terwijl de werkstressproblematiek slechter scoort dan op Vlaams niveau. 

Onderwijs en vorming

Afstuderen in een richting personenzorg in het beroeps- of technisch secundair onderwijs geeft een grote kans op werk.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag