Groeilabo 'Taal en communicatie op de werkvloer' (Gent)

Groeilabo 'Taal en communicatie op de werkvloer' (Gent)

Heb je anderstalige medewerkers in jouw team? Dan weet je dat effectieve communicatie en taalvaardigheid cruciaal zijn voor een succesvolle samenwerking. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat jouw teamleden, ongeacht hun taalachtergrond, optimaal kunnen functioneren? Wat kan je als organisatie ondernemen om drempels rond taal weg te werken en een taalbeleid uit te werken?

In dit Groeilabo gaan we samen op pad om je te helpen beter om te gaan met anderstalige medewerkers in jouw organisatie.

Waarom deelnemen aan dit Groeilabo?

Dit Groeilabo verdiept zich in taal en communicatie op de werkvloer en is belangrijk voor organisaties om verschillende redenen:

 1. Een doordacht taalbeleid bevordert heldere afspraken in alle lagen van de organisatie. Dit draagt bij aan een inclusieve werkomgeving waarin medewerkers effectief kunnen samenwerken en misverstanden worden geminimaliseerd. En duidelijke communicatie tussen collega’s en leidinggevenden is de sleutel tot succes.
 2. Taalbarrières kunnen leiden tot gevaarlijke situaties op de werkvloer. Medewerkers die de taal niet beheersen, lopen bijvoorbeeld een verhoogd risico om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval of kunnen andere collega’s in gevaar brengen.
 3. Een traject helemaal op maat van jouw onderneming: je krijgt als onderneming een heel pakket aan individuele begeleiding.
 4. De sessies worden professioneel begeleid door experts, die dagelijks bezig zijn met taal en taalcoaching in ondernemingen.
 5. Je leert tegelijk ook van collega’s uit andere ondernemingen, uit verschillende sectoren, in een open en vertrouwelijke sfeer.
 6. Dit Groeilabo ter waarde van 6.065 euro is kosteloos voor jou, dankzij de financiële steun van Europa WSE.

Wat houdt het Groeilabo juist in? 

Doorheen het Groeilabo word je begeleid in volgende stappen:  

 1. Je neemt deel aan de kick-off sessie op donderdag 26 september. Tijdens deze sessie maken we kennis met elkaar. De uitdagingen van elke onderneming worden in kaart gebracht en je krijgt een toelichting over het traject. 
 2. Samen met de expert bepaal je welke thema's prioritair zijn om in te zetten en krijg je daarbij de nodige ondersteuning en begeleiding. Dit uit zich in een individueel actielpan op maat van de onderneming. 
 3. Je wordt begeleid en gecoacht gedurende 6 maanden. Een expert observeert en adviseert met als doel drempels weg te werken en meer inclusieve praktijken in te voeren.
 4. Je engageert je onderneming om veranderingen te realiseren op de werkvloer.
 5. Je neemt deel aan de collectieve terugkomsessie

Wat kan en weet je na afloop van dit Groeilabo?

Je leert:

 • Zicht krijgen op de taaldrempels in je wervings-/selectieproces.
 • Hoe je vacatures in klare taal schrijft.
 • Hoe je een laagtaalvaardig onthaal opzet en laagtaalvaardige werkinstructies geeft.
 • Tips en tricks rond laagtaalvaardige communicatie (schrijven, spreken).
 • Hoe leidinggevenden laagtaalvaardig kunnen communiceren met hun anderstalige werknemer.
 • Welke ondersteunende tools/methodieken er zijn.

 Praktisch

 • Het traject: 
  • Op donderdag 26 september 2024 vindt de kick-off plaats in Gent.
  • Vanaf dat moment werken we op maat van jouw organisatie. Tijdens een periode van zes maanden krijg je individuele begeleiding op de werkvloer.
  • In maart 2025 zal de laatste collectieve sessie plaatsvinden.
 • Opgelet: deze aanvraag valt onder de de-minimis-regelgeving. Bij inschrijving dien je een verklaring op eer te ondertekenen waarin staat dat deze drempel niet overschreden zal zijn op het moment van toekenning van de steun.
 • Gratis deelname maar inschrijven is verplicht. Dit traject volgt onze algemene voorwaarden

Dit traject wordt je aangeboden door:

HRwijsInclusief

Wie is HRwijs Inclusief?

HRwijs Inclusief is een initiatief van Verso, Groep Maatwerk, Sociare, SOM, HERWIN, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro.

HRwijs Inclusief - banner logo's federaties (met vivo)

In samenwerking met: 

i-diverso logo

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden