Groeilabo Retentie (Antwerpen)

Groeilabo Retentie (Antwerpen)

Merk je dat nieuwe medewerkers wel worden aangetrokken, maar ze nadien snel vertrekken? Weet je niet hoe je ze gemotiveerd kan houden? En ben je benieuwd hoe je ervoor kunt zorgen dat eenmaal aan boord, je medewerkers ook graag willen blijven?

Om deze vragen te beantwoorden biedt HRwijs Inclusief jou het ‘Groeilabo Retentie’ aan. 

Voor wie is het 'Groeilabo Retentie'?

 • Directieleden, coördinatoren, HR-verantwoordelijken, teamleiders en operationele leidinggevenden van sociale ondernemingen.

 • Exclusief voor organisaties die gevestigd zijn in of rond de provincie Antwerpen.

Waarom deelnemen aan dit Groeilabo?

In dit Groeilabo zetten we in op retentie, één van de belangrijkste voorwaarden voor het creëren van een goede werksfeer en een fijne werkplek.  

 • Een goede aanpak in retentie helpt je om sterke en inclusieve teams te creëren. We focussen op o.a. activering, verbinding en groei: 
  • Welzijn op de werkvloer, verbindende communicatie, opvolging en feedback 
  • Behoud en juist inzetten van de aanwezige talenten, het werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling 
  • Creëren van sterke teams met een inclusieve/coachende leidinggevende, een vlotte samenwerking tussen collega's 
  • Medewerkers gemotiveerd aan boord houden 
  • Duurzame inzetbaarheid en re-integratie na langdurige afwezigheid 
 • We stippelen samen een hands-on traject uit, onmiddellijk toepasbaar en op maat van jouw onderneming. 
 • De sessies worden professioneel begeleid door onze experts.   
 • Je leert tegelijk ook van collega’s uit andere ondernemingen, uit verschillende sectoren, in een open en vertrouwelijke sfeer. 
 • Dit Groeilabo ter waarde van 6.065 euro is kosteloos voor jou, dankzij de financiële steun van Europa WSE. 

Wat houdt het Groeilabo juist in? 

Doorheen het Groeilabo word je begeleid in volgende stappen:  

 1. Je neemt deel aan de kick-off sessie op maandag 1 juli. Tijdens deze sessie maken we kennis met elkaar. De uitdagingen van elke onderneming worden in kaart gebracht en je krijgt een toelichting over het traject. 
 2. Samen met de expert bepaal je welke thema's prioritair zijn om in te zetten en krijg je daarbij de nodige ondersteuning en begeleiding. Dit uit zich in een individueel actielpan op maat van de onderneming. 
 3. Je wordt begeleid en gecoacht gedurende 6 maanden. Een expert observeert en adviseert met als doel drempels weg te werken en meer inclusieve praktijken in te voeren.
 4. Je engageert je onderneming om veranderingen te realiseren op de werkvloer.
 5. Je neemt deel aan de collectieve terugkomsessie

Wat kan en weet je na afloop van dit Groeilabo?

Je leert: 

 • Een analyse te maken van wat er speelt in je organisatie en welk soort veranderproces nodig is.
 • Zelf aan de slag te gaan met de retentievraagstukken in je organisatie en hieraan de nodige concrete, hands-on actiepunten te koppelen.
 • Welke kaders/visies belangrijk zijn op vlak van retentie en duurzame tewerkstelling: teamversterkend werken, leidinggeven, re-integratie, focus op talent,…
 • Draagvlak te creëren in je organisatie rond het thema inclusie, diversiteit en retentie.
 • Een duurzame binding aan je organisatie te creëren.  

Praktisch

 • Het traject: 
  • Op maandag 1 juli 2024 vindt de kick-off van 9u30 tot 12u30 plaats in Brasschaat.
  • Vanaf dat moment werken we op maat van jouw organisatie. We beginnen met een individuele startmeeting waarop een individueel traject volgt ter plaatse bij jouw organisatie. Periode: juli 2024 – februari 2025
  • Op dinsdag 25 februari 2025 zal de laatste collectieve sessie plaatsvinden.
 • Opgelet: deze aanvraag valt onder de de-minimis-regelgeving. Bij inschrijving dien je een verklaring op eer te ondertekenen waarin staat dat deze drempel niet overschreden zal zijn op het moment van toekenning van de steun.
 • Gratis deelname maar inschrijven is verplicht. Dit traject volgt onze algemene voorwaarden

Dit traject wordt je aangeboden door:

HRwijsInclusief

Wie is HRwijs Inclusief?

HRwijs Inclusief is een initiatief van Verso, Groep Maatwerk, Sociare, SOM, HERWIN, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro.

HRwijs Inclusief - banner logo's federaties (met vivo)

In samenwerking met: 

10-2021_IN-Z_website_voorstel_V1-09-2-3

IN-Z Ondernemen bestaat uit een sterk team van trainers, (job)coaches, procesbegeleiders en brugfiguren, die maatwerk verrichten om in lijn met de organisatiedoelstellingen én de organisatiecultuur aan inclusief ondernemerschap te werken. Deze mix aan inhoudelijke experts ziet zich bovendien ondersteund door projectleiders die de doelstellingen en de voortgang in het oog houden, met het oog op een meetbaar resultaat. 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.