Lerend netwerk ‘Strategische uitdagingen voor grote sociale ondernemingen’

Waarom deelnemen aan dit lerend netwerk?

Je bent algemeen directeur van een grote sociale onderneming. Een grote sociale onderneming definiëren we als een organisatie die beschikt over een directieteam, waarbij dus niet alle strategische processen bij één persoon liggen. Als algemeen directeur stuur je dus een directieteam aan. Het directieteam ondersteunt jou in de financiële, HR, facilitaire en/of operationele processen van de onderneming.

Je wilt kritisch en met een lerende houding in gesprek gaan met gelijkgestemden over de strategische en organisatorische uitdagingen van jouw sociale onderneming.

Je wilt daarvoor deel uit maken van:

 • een intersectorale ontmoetingsplaats van gelijkgestemden die samen willen nadenken over de strategische uitdagingen en de toekomst van hun sociale onderneming,
 • waarbij uitwisseling van kennis en ervaring en het aftoetsen van de eigen manier van werken centraal staan,
 • in een open, vertrouwelijke en eerlijke omgeving,
 • waarbij gewerkt wordt op basis van eigen kennis en inzichten en daarmee de zelfsturendheid en het draagvlak in de groep vergroot,
 • onder deskundige begeleiding van een ervaren procesfacilitator met kennis van de social profit en haar uitdagingen,
 • aangevuld met interessante gastsprekers en bedrijfsbezoeken.

Context

Als directeur van een sociale onderneming sta je aan het hoofd van een private onderneming die zelf het bestuurlijke en financiële risico draagt van haar (economische) activiteiten. Je wordt in je bedrijfsvoering geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als andere ondernemingen: je draagt het ondernemersrisico en werkt onder toenemende onzekerheid over evoluties in de doelgroepen, de regelgeving en de samenleving. De toekomst hangt daarom ook af van je vermogen om binnen je organisatie te innoveren en slagkrachtig te ondernemen

Bijkomend wordt jouw sociale onderneming geconfronteerd met bijzondere uitdagingen, o.a. op vlak van corporate governance, arbeidskrapte, marketing, financieel beheer, organisatieontwikkeling. Je sociale onderneming is anno 2024 niet louter uitvoerder van een overheidsbeleid, maar is een ondernemende en innoverende partner die instaat voor een relevant, kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk aanbod van maatschappelijke en sociaal-economische diensten. Jouw sociale onderneming opereert niet buiten de samenleving, maar maakt er integraal deel van uit.

Hoe werkt het lerend netwerk?

 • Een lerend netwerk is een interactief traject waarin je in 8 halve dagen samen met 15 à 20 andere sociale ondernemingen (uit verschillende sectoren) leert van experts én van elkaar, in een open en vertrouwelijke sfeer.
 • Tijdens de eerste sessie nemen we tijd voor kennismaking en kennisdeling wat betreft de strategische en organisatorische uitdagingen van ieders onderneming.
 • We gaan hierbij interactief doch gestructureerd aan de slag en maken een inventaris van de gemeenschappelijke thema’s waarrond we samen willen werken en groeien.  
 • Tijdens de volgende sessies wordt ingezoomd op telkens één thema waarbij we afwisselend inzetten op externe gastsprekers, inspirerende bedrijfsbezoeken (dit kan ook bij de deelnemers), getuigenissen, eigen expertise en intervisie.

Wanneer wordt dit lerend netwerk een succes? 

 • Jouw enthousiasme tijdens en tussen de bijeenkomsten door bepaalt de kracht van dit lerend netwerk: je haalt eruit wat je erin steekt.
 • Om een maximaal resultaat te garanderen, kan je in functie van het thema van de sessie de betrokken collega van jouw directieteam afvaardigen. Op die manier wordt de kennis strategisch verankerd binnen de organisatie.

Waar en wanneer vindt het lerend netwerk plaats?

Het lerend netwerk gaat van start in Brussel. De volgende sessies worden ingepland in functie van de locatie van de deelnemers. Daar waar mogelijk kunnen enkele sessies eventueel bij de deelnemende organisaties gehouden worden.

 • Startsessie: vrijdag 31/05 van 13:00 tot 17:00

 • De volgende 7 sessies leggen we voorlopig vast op de tweede vrijdag van elke maand telkens in de voormiddag, en dit vanaf september. Tijdens de eerste sessie in juni bespreken we met de groep of dit opportuun is of mogelijks aangepast moet worden i.f.v. maximale aanwezigheid van alle deelnemers.

Docent?

Het netwerk wordt gefaciliteerd door Maarten Andriessen, zaakvoerder Mapwave

In functie van het thema van elke sessie gaat Maarten op zoek naar de juiste format en wordt eventueel beroep gedaan op een externe gastspreker, een inspirerend bedrijfsbezoek (dit kan ook bij de deelnemers), een getuigenis, eigen expertise en/of intervisie.

Inschrijven?

Inschrijven doe je eenvoudig via de aanmeldingsknop.

Voor deelname aan dit lerend netwerk betaal je 800 euro (excl. Btw). Daarvoor mag je bij elke inhoudelijke sessie een betrokken collega uit het directieteam meebrengen volgens relevant thema. Drank en versnaperingen zijn inbegrepen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Deelnameprijs is exclusief btw