Naar een duidelijk kader voor gegevensdeling

Naar een duidelijk kader voor gegevensdeling

Zorgprofessionals, arbeidsactoren én ervaringswerkers werken in interprofessionele teams samen om anders-actieve burgers en patiënten te ondersteunen in hun terugkeer naar werk.

Een gegevensuitwisseling die rekening houdt met beroepsgeheim en privacy houdt een stevige uitdaging in.

Deze studiedag brengt de verschillende knelpunten in kaart en zoekt oplossingen voor een solide en privacybestendige samenwerking in het belang van de patiënt.

Door wie: GTB vzw met steun van het UZ Gent
Voor wie: ​Zorgprofessionals, arbeidsactoren én ervaringswerkers
Locatie: Vlaams Administratief Centrum, Gent
Prijs: €30 (gratis voor medewerkers van GTB en We Go To Work-partners van ziekenhuizen (UZ-AZ-PC))
Website:  Uitnodiging studiedag 'Sharing is caring: naar een duidelijk kader voor gegevensdeling' (flxml.eu)