Het Storytelling Congres - 2023

Het Storytelling Congres - 2023

Alles is in beweging. Veranderingen loeren om de hoek. Van organisaties wordt gevraagd zich te (her)bezinnen op hun purpose, op hun manier van werken, op hun verbinding met medewerkers, klanten, cliënten/patiënten én op hun verbinding met de samenleving.

Dat geeft energie, maar gaat maar al te vaak ook gepaard met onrust, onzekerheid en soms zelfs frustratie. Als leider sta je voor de uitdaging daarin helderheid te geven en je organisatie, afdeling of team mee te krijgen. Medewerkers en stakeholders buiten de organisatie hebben behoefte aan het grotere verhaal. En zij doen ervaringen op die verandering vooruit helpen of juist in de weg staan. Ook zij hebben dus hun verhalen. Die hebben op hun beurt impact op hun gedrag en daarmee op (de effectiviteit van hun) organisaties.

Het grotere verhaal, de ‘kleine’ persoonlijke verhalen van leiders, medewerkers, klanten en andere stakeholders: ze doen er allemaal toe. Wie ze goed weet in te zetten, helpt verandering vooruit. Waar ze veronachtzaamd worden, ontstaat stagnatie. Dáár gaat dit congres over: de kracht van verhalen als katalysator voor verandering, leiderschap en (interne) communicatie.

Door wie: Storytellingcongres
Voor wie: leiders/leidinggevenden, veranderaars, ondernemers, communicatie- of HR-professionals.
Locatie: Vinoscoop Mariakerke (bij Gent, B)
Prijs: onbekend
Website:  Het 1ste Belgisch/Nederlandse Storytelling & Storylistening congres (storytellingcongres.com)

Deel met anderen