Webinar Social Impact Bonds

Webinar Social Impact Bonds

We staan op een kantelmoment. Er is nog nooit een grotere behoefte of een beter moment geweest om nieuwe kapitaal­markten aan te spreken die maatschappelijke impact kunnen realiseren. Is het kapitalisme opnieuw uitgevonden? Zijn er nieuwe paden naar impact blootgelegd?

In het huidige klimaat van grote overheids­uitgaven en begrotings­tekorten, dreigen initiatieven voor kansarme groepen uit de boot te vallen. Kan de risico-investeerder hier een bijdrage leveren? Maatschappelijk verantwoorde investeringen, impactevaluaties, sociale outcome contracting (SOC) zoals resultaats­financiering en Social Impact Bonds (SIB) dringen zich op om tegemoet te komen aan de heersende sociale en economische behoeften.

SIB is een veel besproken en controversieel topic. Voor de ene is het nog onbekend terrein, de andere kent er mogelijk al bepaalde aspecten van of heeft er zich in verdiept. Een ding is zeker. Om publiek-private partnerschappen te rentabiliseren is er nood aan nieuwe configuraties.

Wat zijn de pro's en contra's van het dominante SIB-model? Hoe kunnen we samen nadenken over een alternatief financierings­model dat vanuit de vereende krachten van investeerder, sociale organisatie en overheid de beoogde impact verwezenlijkt, waarbij de stem van de kansarme primeert?

Door wie: HO-Gent
Voor wie: Leidinggevenden
Locatie: Webinar
Prijs: € 0
Website:  Webinar: Social Impact Bonds - Hogeschool Gent (hogent.be)

Deel met anderen