Inspiratiedag 'Dag van de leidinggevende' - UITGESTELD

Inspiratiedag 'Dag van de leidinggevende' - UITGESTELD

Over de sprekers

 1. Geert Vansieleghem

  Geert Vansieleghem

  Geert is sinds 2010 aan de slag als procesbegeleider bij Kwadraet. Cocreatie werkt! is het vertrekpunt en dat zetten we in voor het ontwikkelen en begeleiden van veranderingsprocessen en leertrajecten. Kwadraet versterkt, ondersteunt en begeleidt (groepen van) mensen en organisaties uit de social profit. Er is een open cursusaanbod, en bovenal zijn er de talloze begeleidingen op maat: telkens interactief, met focus op praktijk en oplossingsgericht. De essentie van het begeleiden? Het creëren van een verbindende leeromgeving en daarin mensen zien groeien. Wat helpt? Even vertragen om dan het vonkje te zien ontstaan in en tussen mensen. Een doortastende vraag, een goedgeplaatste stilte. Wat schoonheid brengt: ‘Vanuit mijn positivisme, mijn rust en verbindende kracht, merk ik dat mensen het vertrouwen voelen om telkens dat stapje vooruit te zetten.’ Fan van Solution Focus, Deep Democracy en Verbindende communicatie. Geert en collega’s faciliteren ‘in company’-trainingen voor social profitorganisaties over o.m. leiderschap, coaching, teamwerk, vragen stellen, groepsprocessen begeleiden, omgaan met conflict, train-de-trainer en vrijwilligerswerk. Geert is ook Practitioner in Deep Democracy en Gekwalificeerd professional in MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).
 2. Inge Van Droogenbroeck

  Inge Van Droogenbroeck

  Ik ben al bijna 25 jaar aan de slag met groepen, teams en individuen als trainer, begeleider, coach en gestalttherapeut. Ik heb ervaring in erg uiteenlopende sectoren gaande van de geestelijke gezondheidszorg, de sociaal-culturele sector als meer recent ook de bedrijfscontext. Terugkerende factor in wat me boeit in het werken met mensen is verbinding maken, betrokkenheid op hun situatie en hun context vergroten, cocreatief op zoek gaan naar hoe het beter kan en hun awareness vergroten. Net omwille van al deze redenen is het samenwerken met Ilfaro een fijne vertrekhaven. Oplossingsgericht werken met mensen en groepen biedt immers een mindset en een handelen die uitgaat van de kracht en de mogelijkheden van mensen en teams.
 3. Lieve Henckens

  Lieve Henckens

  • Black Belt Lean Manager (UGent-2016) • geboren organisatiebeest en kanariepiet (*) • gepokt en gemazeld in (zelfsturende/zelforganiserende) organisaties en teams, als manager, consultant en coach • gespecialiseerd in het ondersteunen van professionals in hun leiderschap, zelfleiderschap en selfmanagement op een zeer praktisch niveau (hoe krijg ik mijn werk rond, hoe organiseer ik mijn dag, hoe onderscheid ik prioriteiten van niet-prioriteiten, hoe zorg ik ervoor dat mijn mailbox geen bron van stress wordt, hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers met elkaar overeen blijven komen enz.) • levenslang lerend om de jarenlang opgebouwde expertise steeds opnieuw te voeden met nieuwe inzichten en methodes • Frisblikopener.be staat garant voor met een zeer persoonlijke aanpak. Op die manier hoeft de cliënt (het team, de organisatie) problemen die op zijn of haar pad komen niet telkens opnieuw uit te leggen. Zo zetten we snel stappen vooruit en laten we elke interventie maximaal renderen. (*) In organisaties ervaren kanaries spanningen die anderen (nog) niet voelen. Toch moeten deze worden aangepakt wil een medewerker, team of organisatie overleven.
 4. Rudy Van Damme

  Rudy Van Damme

  Rudy Vandamme (1958) is de oprichter van het Deep Evolvement Instituut. Hij is doctor in de sociale psychologie, zelfstandig onderzoeker, methodiekontwikkelaar en opleider. Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie en NLP formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten in hun praktijk om zo bij te dragen aan bredere ontwikkelingen in organisaties en samenleving. Hij schreef meerdere handboeken over dit thema waaronder het Handboek coachend leiderschap.
 5. Sonja Reckers

  Sonja Reckers

  Sonja Reckers studeerde en werkte initieel in de zorg al sociaal verpleegkundige. In haar werk werd ze sterk getriggerd door welzijn en leiderschap. Dit bracht haar tot opnemen van de studie master in de gezondheidswetenschappen met hoofdfocus op welbevinden en de rol van leiderschap. Van 2010 tot 2019 was ze manager welzijn in het Jessa ziekenhuis. Vanuit wetenschappelijk onderbouwde kaders met vertaalslag naar goede praktijken en vice versa, bouwde ze in co-creatie een onderbouwd welzijnsbeleid uit met cruciale rol van leiderschap. Sinds eind 2019 zet ze alle opgedane ervaringen, verrijkt met permanente opleiding, in voor social profit-organisaties. Welzijn, werkvermogen en leiderschap zijn de trilogie. Sinds 2019 is ze ook erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties. Ze faciliteert teams en mensen in het hanteren van meningsverschillen en conflicten om sàmen en mét de betrokkenen partijen in conflict, tot een uitkomst, tot concrete afspraken te komen die gedragen worden door àlle betrokkenen. Als facilitator deep democracy zet ze ook sterk in op het vaardig worden in besluitvorming. In het nemen van inclusieve besluiten. Als docent verbonden aan de bachelor na bachelor zorgmanagement aan PXL, begeleid ze jaarlijks een groep beginnend leidinggevenden in het ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden. Ze is eveneens auteur van het boek ‘Burn-out en leiderschap. Vitamines voor zelfzorg en teamzorg’. Mensen, teams, leidinggevenden, organisaties bewustmaken van en inzetten op hun (veer)kracht is haar drijfveer om elke dag ‘met goesting aan het werk?!’ te gaan.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 95,00

Als deelnemer betaal je slechts een deel van de kostprijs. Het grootste deel passen we bij!

Deel met anderen