Het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting keert jaarlijks subsidies uit aan de social profit via het ‘Venture Philanthropy Fonds’.

Hier kan je terecht voor consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro gespreid over 3 jaar). Het doel? Organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel versterken en helpen groeien. De steun neemt de vorm aan van het financieren van externe consultancy, investeringen en het inzetten van het netwerk van de Stichting.

De focus van het Fonds ligt op thema's als:

  • Strategisch en economisch model
  • Governance
  • Digitalisatie
  • Financieel beheer
  • Impactmeting

De Kringwinkel Hageland kreeg bijvoorbeeld steun bij de uitbouw van talentgedreven loopbanen. Gehandicaptenvoorziening De Lovie kon een strategie rond efficiënt/effectief werken uitbouwen.

De voorwaarde ‘als organisatie actief op vlak van sociale inclusie in België’ mag je breed interpreteren. Of je in aanmerking komt, kan je best navragen bij de Koning Boudewijnstichting zelf.

Er is een jaarlijkse oproep in het najaar, selectie van de dossiers gebeurt in juni van het volgende jaar.

Ontdek het ‘Venture Philanthropy Fonds’