Cumulatieve en intersectionele discriminatie

Discriminatie is in de praktijk vaak een cumulatie of een combinatie van beschermde criteria. Hierover was er echter geen specifieke wetgeving. De gewijzigde discriminatiewetgeving voert daarom twee nieuwe begrippen in, namelijk cumulatieve en intersectionele discriminatie. 

Het begrip cumulatieve discriminatie wordt gedefinieerd als de “situatie die zich voordoet wanneer een persoon wordt gediscrimineerd naar aanleiding van een onderscheid op grond van meerdere beschermde criteria die bij elkaar worden opgeteld, maar scheidbaar blijven”, terwijl intersectionele discriminatie bestaat uit “een onderscheid op grond van meerdere beschermde criteria die op elkaar inwerken en onscheidbaar worden.

Onder de in 2023 gewijzigde wetgeving is voorzien dat bij cumulatieve of intersectionele discriminatie de rechtbank rekening kan houden met het feit dat er sprake is van discriminatie op grond van meerdere beschermde criteria, en daarom de forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon voor elk van de beschermde criteria kan cumuleren.

Deze tekst is slechts een samenvatting van het artikel dat op 23 augustus 2023 in HRMagazine verscheen. Wil je meer lezen, volg dan deze link.