Maak als zorg- of welzijnsorganisatie gebruik van VIPA- en relancemiddelen

Wil je als voorziening je gebouwen klaarstomen voor 2050? Maak zeker gebruik van de verschillende steunmechanismes en raamcontracten die er zijn.

Gratis energiescan en klimaatsubsidies

Weet je niet goed waar je in je gebouwen energiewinsten kan boeken, laat dan een gratis energiescan van VIPA uitvoeren. Met deze scan krijg je een dynamisch investeringsplan. Voor verschillende maatregelen die uit deze energiescan komen voorziet VIPA bovendien middelen uit het klimaatfonds. Mis deze kans niet: hoe sneller de energiescan uitgevoerd wordt, hoe meer kans je hebt om nog aanspraak te kunnen maken op subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Raamcontracten VEB, nu met relancesteun

Je hoeft de maatregelen die uit de scan volgen niet zelf aan te besteden. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) deed dat al voor jou. Bovendien zijn nog tot eind dit jaar mooie steunpercentages van kracht door het relanceplan van de Vlaamse overheid.

Lees hier meer over relancesteun

Combineer relancesteun met klimaatsubsidies

Voor het gedeelte van de kostprijs van de werken waarvoor het VEB geen relancesteun toekent, kunnen de ondernemingen bij VIPA terecht voor een aanvullende subsidiëring, met uitzondering van relighting en warmtekrachtkoppeling.

Opgelet: je hebt best al een energiescan via VIPA laten doen om gebruik te maken van de dubbele tegemoetkoming. De middelen voor de relancesteun moeten immers dit jaar vastgelegd zijn.

Lees hier meer over de combinatie relance met klimaatsubsidies