Het Nieuwe Werken: bricks, bytes & behaviour

Het Nieuwe Werken valt het best te omschrijven als het flexibel inrichten van de arbeidstijd, werkinvulling en werkomgeving zodat het werk op een efficiënte, effectieve en aangename manier verloopt. Dit gaat gepaard met een cultuur gericht op samenwerken en resultaten halen.

De termen ‘bricks, bytes en behaviour’ worden veel gebruikt in de context van ‘Het Nieuwe Werken’. Het gaat dan om de huisvesting van medewerkers, de technologie om hen tewerk te stellen en hun gedrag. Het kantoor is een sociaal bindmiddel (bricks), de technologie biedt de mogelijkheden (bytes) en de factor mens is vertegenwoordigd door het gedrag, de houding en de cultuuromslag die nodig is om het nieuwe werken mogelijk te maken (behaviour).

> Lees het DOSSIER Het Nieuwe Werken

> Lees de BIJLAGE Het Nieuwe Werken - werken aan gedragsverandering

> Lees de BIJLAGE Het Nieuwe Werken - Bytes