Goede afspraken bij samenwerking

Het wordt steeds belangrijker om krachten te bundelen en over afdelingen en zelfs organisatiegrenzen heen te werken.

Daar zijn een aantal redenen voor:

  • Meer gespecialiseerde kennis delen en binnenhalen;
  • Je klanten of doelgroep een breder aanbod kunnen doen;
  • Projecten/opdrachten aankunnen die de inzet van meerdere organisaties vragen die aanverwante maar niet dezelfde activiteiten hebben;.
  • Je netwerk vergroten en naar elkaar kunnen doorverwijzen;
  • Subsidies of projectgelden binnenhalen;
  • Het ‘moet’ volgens een nieuw decreet

De mate waarin je samenwerkt, kan verschillen van regelmatig overleggen met elkaar en informatie uitwisselen, over samen een ad hoc initiatief opzetten, tot samen een moeilijk probleem aanpakken in een netwerk. Elke samenwerkingsvorm stelt specifieke eisen aan het engagement en de inzet van de partners. Ook de taakverdeling en de besluitvorming verschillen. 

Maak dus vooraf bespreekbaar waarom je gaat samenwerken, wat mogelijke obstakels en weerstanden zijn en zeker ook wat je van elkaar verwacht in de samenwerking. Cultiveer intern ook een cultuur van samenwerking over teams heen, dit zal zich vertalen in een grotere vaardigheid om ook met externe partners samen te werken.

Maar wat kan dit nu voor medewerkers en het HR-beleid betekenen? Hoe kan je dit stimuleren en vormgeven? We sommen hier een aantal mogelijkheden op: 

  • Mensen kansen geven tot leren en ontwikkelen dankzij jobrotatie (link), of zelfs co-sourcing (het ‘delen’ van medewerkers over organisatiegrenzen heen)
  • Het organiseren van ‘leerbezoeken’ aan andere organisaties.
  • Medewerkers een projectgroep laten vormen met collega’s uit andere organisaties.

Bron: Socius