De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Europa zet veiligheid en gezondheid op het werk op de kaart

Europa zet veiligheid en gezondheid op het werk op de kaart
Bron: Vleva

De Europese Commissie lanceert een nieuw kader voor veiligheid en gezondheid op het werk voor 2021-2027.

Het kader zet de grote lijnen uit voor acties die de komende zes jaar de situatie van werknemers moet verbeteren.

Binnen het herstelfonds en de cohesiefondsen worden er ook middelen vrijgemaakt voor investeringen in in veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De Commissie heeft drie doelen:

Anticiperen op en het beheersen van verandering op de werkvloer.

De digitale, groene en demografische transitie brengen veel veranderingen mee op de werkvloer en de Commissie wil dat de lidstaten hun werkpopulatie hierop voorbereiden. Zo wordt de richtlijn betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen en de richtlijn met minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur geüpdatet. Ook de normen rond asbest en lood worden herbekeken en er komt een nieuw initiatief rond mentaal welzijn op het werk.

Betere preventie van werkgerelateerde ziektes en ongevallen.

De Commissie lanceert een ‘vision Zero’ voor de aanpak van tragische ongevallen en past de regels rond gevaarlijke chemicaliën aan.

Vergroten van de paraatheid tegen toekomstige gezondheidsdreigingen.

Na de coronacrisis zal de Commissie noodprocedures en richtlijnen ontwikkelen om snel maatregelen te kunnen nemen en te monitoren in geval van een potentiële nieuwe crisis.