Jobcarving of functiecreatie

Jobcarving of functiecreatie

Functiecreatie is een methode om eenvoudige taken weg te halen bij je huidige gekwalificeerde medewerkers waardoor ze meer ruimte krijgen voor hun kerntaken. De eenvoudige taken worden samengevoegd tot één of meerdere functies, geschikt voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waarom zou je dit doen?

  • Om hetzelfde te blijven doen tegen lagere kosten, of met dezelfde kosten een groter rendement te behalen,

  • Om medewerkers die hoger gekwalificeerd zijn, meer te laten focussen op hun kerntaken,

  • Om de totale werkdruk in je organisatie te laten dalen,

  • Om medewerkers meer werkvreugde te verschaffen,

  • Om ziekteverzuim te verlagen,

  • Om personeelsproblemen of -krapte nu of in de toekomst aan te pakken,

  • Om medewerkers met enige afstand tot de arbeidsmarkt te zien groeien in hun jobkansen,

  • Om een bijdrage te leveren aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen door mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden.


Het is dus niet alleen goed voor de nieuwe medewerkers, maar ook voor de bestaande medewerkers. Of er in jouw organisatie nood is en of er mogelijkheden zijn? Dat kom je te weten door deze quick-scan functiecreatie.