Objectieve screening van cv's bij sollicitatie

Objectieve screening van cv's bij sollicitatie

Deze tool biedt een manier om je selectie op basis van brief en cv te objectiveren. Je bepaalt vooraf welke criteria je zal hanteren en welke weging je aan elk criterium geeft.

Bedoeling is dat je voor elke vacature vooraf bepaalt wat eisen zijn (de kandidaat moet hier zeker aan voldoen, anders is het sowieso al een ‘nee'). Zijn die niet duidelijk uit het cv en brief, dan bel je de kandidaat even op. Daarnaast formuleer je ‘wensen’ en je bepaalt een weging (hoe belangrijker, hoe meer deze score moet doorwegen op het geheel). Als je dit voor elke kandidaat invult, krijg je totaalscores die niet vooraf te voorspellen zijn. 

Het gebruiken van deze tool vraagt overleg en reflectie vooraf maar zorgt ervoor dat je alle kandidaten op eenzelfde manier beoordeelt. Als dit goed zit, kan één persoon gerust de screening van de cv’s op zich nemen.

Op het tweede tabblad staat een voorbeeld van hoe je ook in het criteriumgericht gesprek kan werken met scores. Pas op, daar is het belangrijk dat de juryleden in gesprek gaan over de toegekende scores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaar van een HR-expert 

Hans Van Dessel beoordeelt deze tool:

Dit is echt een heel handige tool, niet alleen om je te helpen bij het objectiveren van de 1ste screening van kandidaten, maar ook in het algemeen bij het goed overdenken van de functievereisten en de functiewensen. Iets dat in de praktijk vaak veel te weinig wordt gedaan. Want men gaat (door tijdsgebrek) al snel uit van het reeds eerder gebruikte functieprofiel, zonder rekening te houden met veranderingen binnen de organisatie. En in de huidige, zeer uitdagende arbeidsmarkt kan dat net leiden tot het verliezen van veel kostbare tijd.

Zelf raad ik persoonlijk aan om enkel de functievereisten in je selectietool te gebruiken (Waar kunnen we echt niet onderuit bij kandidaten?). Dit om te vermijden dat je op papier al een selectie gaat maken van de ‘mogelijk meest geschikte kandidaten’ en zo bepaalde kandidaturen te weinig aandacht geeft.

Kom je zo toch uit op wat te veel kandidaten om met iedereen een doorgevoerd persoonlijk gesprek te voeren, dan kan je altijd een korte telefonische of online screening doen om de functievereisten én -wensen meer helder te krijgen.

Maar dus een echte aanrader indien correct gebruikt!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees ook

Selectiemethodieken: de do's en DONT's

Selectiemethodieken: de do's en DONT's

Er is een groeiend besef dat werken op basis van wetenschappelijke inzichten, feiten en meetbare begrippen leidt tot snellere en betere resultaten. 

Selectiescenario

Selectiescenario

Aangezien het belangrijk is om alle sollicitanten op eenzelfde, objectieve manier te beoordelen, doe je er goed aan om een gestructureerd interview af te nemen.…

STARR-methode: de HR-techniek die gedrag helpt doorgronden

STARR-methode: de HR-techniek die gedrag helpt doorgronden

Met de STARR-methode beoordeel je gedrag van (toekomstige) medewerkers tijdens sollicitatie-, evaluatie- of functioneringsgesprekken.

Hoe kun je multicultureel talent vinden en behouden?

Hoe kun je multicultureel talent vinden en behouden?

Wij bij Verso ontwikkelden voor jou een digitale gids rond 'Multicultureel talent vinden en behouden'.