Preventie van burn-out

Preventie van burn-out

Je kan als organisatie verschillende acties ondernemen om burn-out zoveel mogelijk te voorkomen. Zelfzorg aanmoedigen bij je medewerkers, werkstress tegengaan en inzetten op talenten kunnen een positieve impact hebben.

1. Zelfzorg aanmoedigen

Een goede psychische en lichamelijke gezondheid en voldoende veerkracht vormen de beste voorzorgsmaatregelen tegen burn-out.

Gezonde gewoontes aankweken, zowel privé als op het werk, draagt hiertoe bij. Als werkgever kan je medewerkers sensibiliseren en een klimaat scheppen waarin ze aandacht hebben voor het bevorderen van hun eigen en elkaars veerkracht.

Moedig je medewerkers aan voldoende aandacht te hebben voor hun energiebalans en help hen te zoeken naar een goed evenwicht tussen draagkracht en draaglast.

Meer info?


2. Werkstress tegengaan

In de werkbaarheidsmonitor werden zes risico-indicatoren ontwikkeld en gemeten die een rol spelen in werkstress en dus kunnen bijdragen tot burn-out:

  • werkdruk
  • emotionele belasting
  • taakvariatie
  • autonomie
  • ondersteuning door de directe leiding
  • arbeidsomstandigheden

Inzetten op deze zes terreinen vermindert het risico op overmatige werkstress op de werkplek die kan leiden tot overspannenheid en burn-out.

Inspiratie om aan de slag te gaan rond werkstress kan je vinden op de website werkbaarwerk.be.


3. Bevlogenheid bevorderen

In een onderzoek naar burn-out in de zorgsector (2013) zet prof. Lode Godderis burn-out af tegenover bevlogenheid:  

‘Bevlogenheid is een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie’ (Schaufeli & Bakker, 2001, p.245, in Schaufeli & Bakker, 2004, p.91)

Bevlogenheid is als het ware de positief tegengestelde toestand aan die van burn-out.

Factoren die bijdragen tot bevlogenheid zijn autonomie, feedback en het kunnen benutten van je competenties en talenten. Hierop inzetten draagt bij tot de preventie van burn-out op de werkplek.


4. Inzetten op talent in relatie

Als je werk hebt dat aansluit bij je talenten en je gezien en gewaardeerd wordt in je talenten, dan is het risico op burn-out kleiner. Burn-out ontstaat immers in relatie met anderen, vaak is zich niet gezien, begrepen of gewaardeerd voelen een van de aanleidingen tot een burn-out. In dat opzicht is de organisatie altijd mede-verantwoordelijk voor de burn-out van een medewerker.

Inzetten op waarderende relaties en authentieke communicatie op de werkplek, zijn belangrijke acties in het tegengaan van burn-out. Direct leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol.  

Meer info?

In hun boek ‘Help! Mijn batterijen lopen leeg. Een burnout krijg je niet alleen. Kies voor je talent’ (Lannoo Campus, 2012) leggen auteurs Luk Dewulf en Guido Vangronsveld de link tussen je talenten kunnen inzetten op je werk en burn-out. Het boek eindigt met 10 aanbevelingen voor organisaties over hoe ze met energieverlies of burn-out kunnen omgaan.

boek stop burn-out.jpg

Eén ding is wel wat vervelend: als leidinggevende kun je na lectuur van dit boek nooit nog beweren dat je niet mee verantwoordelijk bent dat er iemand met een burn-out thuis zit... Oké, we stellen het wat te scherp, maar Dewulf en Vangronsveld betrekken alvast ook de rol van de hele organisatie in het voorkomen en bestrijden van burn-out.

Dankzij de vele voorbeelden/cases die worden geschetst, is het boek vlot leesbaar. De vele situatieschetsen maken het ook herkenbaar voor iedereen die het weleens moeilijk heeft in zijn job, niet enkel voor mensen die effectief kampen met een burn-out.

Heb je vragen rond dit thema of ben je op zoek naar ideeën om hiermee aan de slag te gaan in jouw organisatie? Kijk eens naar onze tools over talentgericht werken

Andere literatuur over dit thema:

Lees ook

Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 6 tips voor HR-subsidies.

Veerkracht in tijden van Corona

Veerkracht in tijden van Corona

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team. Schrijf je in voor een online reeks 'veerkracht in tijden van Corona'. 

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheid is een thema dat vele sociale ondernemers bezighoudt. Ontdek drie vragen - en bijhorende antwoorden - over de werkbaarheidscheques die je misschien nog niet …