Tips voor het opstellen van je visiedocument

Tips voor het opstellen van je visiedocument

5 tips voor het opstellen van een visiedocument en/of strategische doelstellingen

 1. Ga voor een visie die ‘AMORE’ is: Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant en Echt.
   
 2. Betrek alle stakeholders: je visie moet gedragen zijn en een goede weergave van de betekenis die jullie realiseren. Dat betekent dat zowel medewerkers, raad van bestuur, klanten als partners hier een waardevolle bijdrage toe kunnen leveren. Grote groepsinterventies zoals het werken vanuit het waarderend onderzoek laten je toe om snel veel mensen te betrekken.
   
 3. Neem je tijd, maar laat het proces niet aanslepen: je kan werken in verschillende fases waarbij een werkgroep voorbereidend werk doet, een grote groep betrekt en dan weer aan de slag gaat met de resultaten. Je gaat best niet over één nacht ijs, maar zorg er wel voor dat je binnen de 6 maanden tot een jaar tot resultaten komt. Anders haken mensen af.
   
 4. Ga niet aan de slag rond visie in een crisismoment: dan zijn er andere dingen nodig. Al te vaak is er dan ook een verborgen agenda (zoals uitmaken wie afgedankt moet worden). In een visietraject is open communicatie, kwetsbaarheid toelaten en samen mogen zoeken belangrijk.
   
 5. Gebruik de visie in de dagelijkse praktijk: het ergste dat kan gebeuren, is dat de visie in de lade bij de directeur belandt. Maar al even erg is het als de bekendheid beperkt blijft tot een kader op de gang. Om een visie levendig te houden moet ze als toetssteen bij het nemen van beslissingen en de bespreking van bijvoorbeeld klachten gebruikt worden. Het moet een werkdocument zijn.

Lees ook

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Leiderschap is de gedeelde verantwoordelijkheid van de directie, algemene vergadering en raad van bestuur van een vzw. Het komt er in de eerste plaats op aan om …

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op deoperationele d…

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op de strategische …

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Tijdens de eerste fase 'input verzamelen' worden veel feitelijke gegevens verzameld. Deze zijn de basis voor stap 2: het formuleren van de missie, de visie en de waarden.…